Alle plaatsen en buurtschappen in de provincie Fryslân, per gemeente gesorteerd
All names of places and hamlets in the Dutch province of Fryslân listed by municipality

Idem op postcode gesorteerd/
Idem, but listed by postal code
Idem op plaatsnaam gesorteerd/
Idem, but listed by place name
Idem met woonplaatscode/
Idem with place name code
Latest update/
Laatst gewijzigd:
16 juni 2015
Gemeente /
Municipality
Plaatsnaam /
Place name
Postcode /
Postal code
Wijknaam /
District name
AchtkarspelenAugustinusga / Stynsgea9284
AchtkarspelenBlauwverlaat / Blauforlaet9284
AchtkarspelenBoelenslaan / Boelensloane9233
AchtkarspelenBuitenpost / Bûtenpost9285
AchtkarspelenBuweklooster / Bouwekleaster9281
AchtkarspelenDe Kooten / De Koaten9288
AchtkarspelenDe laatste Stuiver / De lêste Stuver9292
AchtkarspelenDrogeham / Droegeham9289
AchtkarspelenGerkesklooster / Gerkeskleaster9873
AchtkarspelenGerkesklooster-Stroobos / Gerkeskleaster-Strobos9872ten zuiden van beide kommen
AchtkarspelenHamshorn / Hamsherne9281
AchtkarspelenHarkema / De Harkema9281
AchtkarspelenKootstertille / Koatstertille9288
AchtkarspelenKortwoude / Kortwâld9283
AchtkarspelenKuikhorne / Kûkherne9257
AchtkarspelenKuikhorne / Kûkherne9287
AchtkarspelenLutkepost / Lytsepost9285
AchtkarspelenOphuis / Ophûs9283
AchtkarspelenOpperkooten / Opperkoaten9288
AchtkarspelenRohel / Reahel9284
AchtkarspelenRoodeschuur / Reaskuorre9284
AchtkarspelenStroobos / Strobos9871
AchtkarspelenSurhuisterveen / Surhústerfean9231
AchtkarspelenSurhuizum / Surhuzum9283
AchtkarspelenSurhuizumer Mieden / Surhuzumer Mieden9283
AchtkarspelenTwijzel / Twizel9286
AchtkarspelenTwijzelerheide / Twizelerheide9287
AmelandBallum9162
AmelandBuren / Bueren9164
AmelandHollum9161
AmelandNes9163
DantumadielBroeksterwoude / Broeksterwâld9108
DantumadielDamwoude / Damwâld9104
DantumadielDe Valom / De Falom9109
DantumadielDriesum / Driezum9114
DantumadielKuikhorne / Kûkherne9269
DantumadielKuikhorne / Kûkherne9271
DantumadielRinsumageest / Rinsumageast9105
DantumadielRoodkerk / Readtsjerk9067
DantumadielSijbrandahuis / Sibrandahûs9106
DantumadielVeenwouden / Feanwâlden9269
DantumadielVeenwoudsterwal / Feanwâldsterwâl9254
DantumadielVeenwoudsterwal / Feanwâldsterwâl9269
DantumadielWouterswoude / Wâlterswâld9113
DantumadielZwaagwesteinde / De Westerein9271
DongeradeelAalsum / Ealsum9121
DongeradeelAbbewier of Iewier/ Jewier9133
DongeradeelAld Terp9131
DongeradeelAnjum / Eanjum9133
DongeradeelBetterwird / Betterwurd9101
DongeradeelBollingawier / Bollingwier9137
DongeradeelBornwird / Boarnwert9156
DongeradeelBornwirdhuizen / Boarnwerthuzen9156
DongeradeelBrantgum9153
DongeradeelDokkum9101Dokkum-centrum
DongeradeelDokkum9102Dokkum-noord (2 gescheiden gebiedjes)
DongeradeelDokkum9103Dokkum-zuid
DongeradeelDokkumer Nieuwe Zijlen / Dokkumer Nije Silen9132
DongeradeelDrieboerehuizen / Trijeboerehuzen9151
DongeradeelDijkshorne / Dijkshoarne9131
DongeradeelEe / Ie9131
DongeradeelEngwierum / Ingwierrum9132
DongeradeelEzumazijl / Iezumasyl9133
DongeradeelFoudgum9154
DongeradeelGroot Medhuizen (Midhuizen?) / Grut Midhuzen9131
DongeradeelHantum9147
DongeradeelHantumerhoek / Hantumerhoeke9144
DongeradeelHantumeruitburen / Hantumerútbuorren9146
DongeradeelHantumhuizen / Hantumhuzen9144
DongeradeelHiaure9148
DongeradeelHolwerd / Holwert9151
DongeradeelIewier of Abbewier/ Jewier9133
DongeradeelJouswier9124
DongeradeelKlein Medhuizen (Midhuizen?) / Lyts Midhuzen9124
DongeradeelKletterbuurt / Kletterbuorren9151
DongeradeelLioessens / Ljussens9134
DongeradeelMetslawier / Mitselwier9123
DongeradeelModdergat9142
DongeradeelMorra / Moarre9135
DongeradeelMounebuorren9132
DongeradeelNes9143
DongeradeelNiawier / Nijewier9138
DongeradeelNieuwland / Nylân9132
DongeradeelOosternijkerk / Easternijtsjerk9137
DongeradeelOostmahorn De Skâns9133
DongeradeelOostrum / Eastrum9125
DongeradeelPaesens / Peazens9136
DongeradeelRaard9155
DongeradeelReidswal / Reidswâl9123
DongeradeelSteenvak / Stienfek9131
DongeradeelStiem9133
DongeradeelTeerd / Teard9133
DongeradeelTeijeburen / Teyebuorren9145
DongeradeelTernaard9145
DongeradeelTibma / De Tibben9131
DongeradeelTilburen / Tilbuorren9125
Dongeradeel't Schoor / Skoar9141
Dongeradeel't Schoor / Skoar9145
DongeradeelVijfhuizen / Fiifhuzen9145
DongeradeelVisbuurt / Fiskbuorren9145
DongeradeelWaaxens9152
DongeradeelWetsens / Wetzens9122
DongeradeelWie9143
DongeradeelWierum9141
FerwerderadielBartlehiem9074Zuidermiedweg nabij de Finkumervaart
FerwerderadielBartlehiem9178nrs. 61-75: noordelijk deel, richting Wânswert; Tergrêft 9-27
FerwerderadielBlije9171
FerwerderadielBoatebuorren9172
FerwerderadielBurdaard9111Burdaard-noord
FerwerderadielBurdaard9112Burdaard-zuid
FerwerderadielDe Ryp (?)9172
FerwerderadielFarebuorren9171
FerwerderadielFerwert9172
FerwerderadielGinnum9174
FerwerderadielHallum9074
FerwerderadielHallumerhoeke9074
FerwerderadielHegebeintum9173
FerwerderadielJannum9107
FerwerderadielJislum9177
FerwerderadielLichtaard9176
FerwerderadielMarrum9073
FerwerderadielReitsum9175
FerwerderadielTergręft9178
FerwerderadielWânswert9178
FerwerderadielWesternijtsjerk9073
FranekeradeelAchlum8806
FranekeradeelArkens8802noord
FranekeradeelBoer8809
FranekeradeelDoijum / Doaium8801
FranekeradeelDongjum / Doanjum8808
FranekeradeelFatum8804
FranekeradeelFirdgum / Furdgum8852
FranekeradeelFraneker / Frjentsjer8802noord
FranekeradeelFraneker / Frjentsjer8801centrum, zuid
FranekeradeelHerbaijum / Hjerbeam8807
FranekeradeelHitzum / Hitsum8805
FranekeradeelKie8801
FranekeradeelKiesterzijl / Kiestersyl (?)8801
FranekeradeelKiesterzijl / Kiestersyl (?)8807
FranekeradeelKingmatille / Keimpetille8814
FranekeradeelKlooster-Lidlum / Kleaster-Lidlum8853
FranekeradeelKoehool / Koehoal8851
FranekeradeelLutjelollum8801
FranekeradeelMiedum8801
FranekeradeelOosterbierum / Easterbierrum8854
FranekeradeelPeins8812
FranekeradeelPietersbierum / Pitersbierrum8856
FranekeradeelRied / Rie8811
FranekeradeelRoptazijl / Roptasyl (?)8857
FranekeradeelSalverd / Salvert8801
FranekeradeelSchalsum / Skalsum8813
FranekeradeelSexbierum / Seisbierrum8855
FranekeradeelSopsum8805
FranekeradeelTritzum / Tritsum8804
FranekeradeelTzum / Tsjom8804
FranekeradeelTzummarum / Tsjummearum8851
FranekeradeelWar8802noord
FranekeradeelWijnaldum8857
FranekeradeelZweins / Sweins8814
De Fryske MarrenAkmarijp / Eagmaryp8541
De Fryske MarrenAldegea / Oudega8582
De Fryske MarrenAldemardum / Oudemirdum8567
De Fryske MarrenBakhúzen / Bakhuizen8574
De Fryske MarrenBalk8561
De Fryske MarrenBallingbuur8511
De Fryske MarrenBantega8538
De Fryske MarrenBoornzwaag / Boarnsweach8526
De Fryske MarrenBroek8512
De Fryske MarrenBroek-Noord8512
De Fryske MarrenCommissiepolle8537
De Fryske MarrenDe Bargebek / Bargebek8563
De Fryske MarrenDe Bels8571
De Fryske MarrenDelbuorren / Delburen8565
De Fryske MarrenDelfstrahuizen8508
De Fryske MarrenDe Rijlst8521
De Fryske MarrenDijken / Diken8528
De Fryske MarrenDoniaga / Dunegea8516
De Fryske MarrenEalahúzen / Elahuizen8581
De Fryske MarrenEchten8537
De Fryske MarrenEchtenerbrug8539
De Fryske MarrenEesterga8534
De Fryske MarrenFinkeburen / Finkebuorren8521
De Fryske MarrenFollega8535
De Fryske MarrenGietersebrug (?)8536
De Fryske MarrenGoingarijp8511
De Fryske MarrenHarich8571
De Fryske MarrenHarich Westerein / Harich Westerend8571
De Fryske MarrenHaskerdijken / Haskerdiken8468
De Fryske MarrenHaskerhorne / Haskerhoarne8506
De Fryske MarrenHeaburgen / Hooibergen8566
De Fryske MarrenHeechhiem8567
De Fryske MarrenHeide8521
De Fryske MarrenIdskenhuizen / Jiskenhuzen8523
De Fryske MarrenIwert8563
De Fryske MarrenJoure / De Jouwer8501
De Fryske MarrenJoure / De Jouwer8502Joure-noord (enclave)
De Fryske MarrenKolderwâlde / Kolderwolde8583
De Fryske MarrenKooisloot8538
De Fryske MarrenLangweer / Langwar8525
De Fryske MarrenLegemeer / Legemear of Legemar ?8527
De Fryske MarrenLemmer8531Lemsterhoek (?)
De Fryske MarrenLemmer8532Lemmer-noord (enclave)
De Fryske MarrenMurns / Mirns8573
De Fryske MarrenNieuwebrug / Nijbręge8469
De Fryske MarrenNij Amerika / Nieuw Amerika8566
De Fryske MarrenNijehaske8466
De Fryske MarrenNijemardum / Nijemirdum8566
De Fryske MarrenOldeouwer / Alde Ouwer8515
De Fryske MarrenOosterzee Buren8536
De Fryske MarrenOosterzee Gietersebrug (?)8536
De Fryske MarrenOtterweg (?)8536
De Fryske MarrenOtterweg (?)8538
De Fryske MarrenOudehaske8465
De Fryske MarrenOuwster (-) Nijega (?) / Ousternijegea8514
De Fryske MarrenOuwsterhaule / Ousterhaule8513
De Fryske MarrenPolle8463
De Fryske MarrenRiis / Rijs8572
De Fryske MarrenRohel / Reahel8507
De Fryske MarrenRotstergaast8462
De Fryske MarrenRotsterhaule8463
De Fryske MarrenRottum8461
De Fryske MarrenRûgehúzen / Ruigahuizen8564
De Fryske MarrenScharsterbrug / Skarsterbręge8517
De Fryske MarrenSchoterzijl8538
De Fryske MarrenSintjohannesga8464
De Fryske MarrenSint Nicolaasga / Sint Nyk8521
De Fryske MarrenSkou / Schouw8567
De Fryske MarrenSleat / Sloten8556
De Fryske MarrenSnikzwaag8505
De Fryske MarrenSondel8565
De Fryske MarrenSpannenburg / Spannenburch8522
De Fryske MarrenSythuizen8468
De Fryske MarrenTerherne8493
De Fryske MarrenTerkaple8542
De Fryske MarrenTeroele8524
De Fryske MarrenTjerkgaast / Tsjerkgaast8522
De Fryske MarrenTrophorne8581
De Fryske MarrenVegelinsoord8467
De Fryske MarrenVierhuis8507
De Fryske MarrenWikel / Wijckel8563
De Fryske MarrenZevenbuurt8508
HarlingenHarlingen / Harns8861Koningsbuurt
HarlingenHarlingen / Harns8862Oosterpark
HarlingenDe Blijnse8871
HarlingenMidlum / Mullum8872
HarlingenRoptazijl / Roptasyl8857
HarlingenUngabuurt8871
HarlingenVoorrijp / Foarryp8857
HarlingenWijnaldum / Winaem8857
HeerenveenAkkrum8491
HeerenveenAldeboarn8495
HeerenveenAnneburen / Annebuorren (?)8444
HeerenveenAnneburen / Annebuorren (?)8451
HeerenveenBontebok8415
HeerenveenBurstum / Birstum8494
HeerenveenDe Knipe8456
HeerenveenEasterboarn8495
HeerenveenGersloot / Gersleat8457
HeerenveenHeerenveen / It Hearrenfean8441Noord, bedrijventerrein Kanaal
HeerenveenHeerenveen / It Hearrenfean8442centrum, Lege Midden, bedrijventerrein 't Meer
HeerenveenHeerenveen / It Hearrenfean8443De Akkers
HeerenveenHeerenveen / It Hearrenfean8444De Kuinder
HeerenveenHeerenveen / It Hearrenfean8445De Heide
HeerenveenHeerenveen / It Hearrenfean8446De Greiden
HeerenveenHeerenveen / It Hearrenfean8447Nijehaske, businesspark Friesland
HeerenveenHeerenveen / It Hearrenfean8448Skoatterwâld, bedrijventerrein De Kavels
HeerenveenHeerenveen / It Hearrenfean8453Oranjewoud-Noord
HeerenveenHoornsterzwaag / Hoarnstersweach8412
HeerenveenJubbega / Jobbegea8411
HeerenveenJubbega-Schurega8411
HeerenveenKatlijk / Ketlik8455
HeerenveenLuinjeberd / Lúnbert8459
HeerenveenMildam / Mildaam8454
HeerenveenNes8494
HeerenveenNieuwehorne / Nijhoarne8414
HeerenveenNieuweschoot / Nijskoat8452
HeerenveenOranjewoud / Oranjewâld8453
HeerenveenOudehorne / Aldhoarne8413
HeerenveenOudeschoot / Aldskoat8451
HeerenveenOude Schouw / Alde Skou8491
HeerenveenOudewegstervaart / Aldeweisterfeart8457
HeerenveenPoppenhuzen / Poppenhuizen8495
HeerenveenSoarremoarre / Sorremorre8494
HeerenveenSpitsendijk8459
HeerenveenTerband / Terbant8449
HeerenveenTjalleberd / Tsjalbert8458
HeerenveenWarniahuizen8495
het BildtMinnertsga / Minnertsgea9047
het BildtNieuwebildtdijk / Nijebiltdyk (?)9076
het BildtNieuwebildtdijk / Nijebiltdyk (?)9078
het BildtNij Altoenae9072
het BildtOudebildtdijk / Aldebiltdyk (?)9076
het BildtOudebildtdijk / Aldebiltdyk (?)9078
het BildtOude Biltzijl / Ouwe-Syl9078
het BildtSint Annaparochie / Sint Anne9076
het BildtSint Jacobiparochie / Sint Jabik9079
het BildtVrouwenparochie / Froubuorren9077
het BildtWesthoek9075
het BildtZwarte Haan / Swarte Haan9079
Kollumerland en NieuwkruislandAldwâldmersyl9294
Kollumerland en NieuwkruislandAugsbuurt-Lutjewoude / Lytsewâld9292
Kollumerland en NieuwkruislandBurum9851
Kollumerland en NieuwkruislandDe Keegen9852
Kollumerland en NieuwkruislandDe Kolk (?)9852
Kollumerland en NieuwkruislandDe Kolk (?)9853
Kollumerland en NieuwkruislandDe Schans9853
Kollumerland en NieuwkruislandHalfweg9852
Kollumerland en NieuwkruislandHûsternoard9294
Kollumerland en NieuwkruislandKettingwier / Keatlingwier9295
Kollumerland en NieuwkruislandKollum9291
Kollumerland en NieuwkruislandKollumeroudzijl9291
Kollumerland en NieuwkruislandKollumerpomp / De Pomp9293
Kollumerland en NieuwkruislandKollumerzwaag / Kollumersweach9298Zwagerveen / Sweagerfean
Kollumerland en NieuwkruislandKrabburen9853
Kollumerland en NieuwkruislandLeegte9852
Kollumerland en NieuwkruislandMunnekezijl9853
Kollumerland en NieuwkruislandOudwoude / Aldwâld9294
Kollumerland en NieuwkruislandTriemen / De Trieme9296
Kollumerland en NieuwkruislandVeenklooster / Feankleaster9297
Kollumerland en NieuwkruislandWarfstermolen9852
Kollumerland en NieuwkruislandWeardebuorren9295
Kollumerland en NieuwkruislandWesterburen / Westerbuorren9295
Kollumerland en NieuwkruislandWestergeest / Westergeast9295
Kollumerland en NieuwkruislandWijgeest / Wygeast9294
Kollumerland en NieuwkruislandZandbulten / Sânbulten9298
Kollumerland en NieuwkruislandZevenhuizen9291
Kollumerland en NieuwkruislandZwagerbosch / Sweagerbosk9299
LeeuwardenAbbenwier9011
LeeuwardenDomwier9005
LeeuwardenEagum9006
LeeuwardenFriens9009
LeeuwardenGoat(t)um9001
LeeuwardenGoutum9084
LeeuwardenGrou9001
LeeuwardenHempens / Himpens9086
LeeuwardenHoek9086
LeeuwardenIdaerd9007
LeeuwardenJirnsum9011
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8911binnenstad
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8912Spoordok, Kalkovens, Schenkenschans, De Zwette
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8913Vossepark
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8914Businesspark Leeuwarden
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8915Westeinde, Valeriuskwartier-west
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8916Valeriuskwartier-oost
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8917omgeving Spanjaardslaan
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8918Bilgaard
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8919vliegbasis Leeuwarden
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8921omgeving Cambuursterpad, Coopmansstraat
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8922omgeving Goudenregenstraat
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8923Vrijheidswijk
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8924Schieringen, Heechterp
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8925Camminghaburen
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8926recreatiegebied De Groene Ster
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8927nieuwe wijk ten noorden van Camminghaburen
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8931Nylân
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8932Huizum / Huzum, omgeving Schrans, Ferdinand Bolstraat, Carel Fabritiusstraat
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8933omgeving Zuiderplein
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8934Huizum-Dorp, omgeving Borniastraat, Emmakade
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8935Aldlân
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8936Wielenpolle
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8937omgeving Leeuwarder Jachthaven
LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert8938Hemrik
LeeuwardenLekkum9081
LeeuwardenMiedum9082
LeeuwardenNaarderbuorren9005
LeeuwardenNoardein9089
LeeuwardenReduzum9008
LeeuwardenSnakkerburen / Snakkerbuorren9083
LeeuwardenSuorein9001
LeeuwardenSwichum9087
LeeuwardenTeerns / Tearns9085Zuiderburen
LeeuwardenTjaard9088
LeeuwardenTsienzerbuorren9012
LeeuwardenVierhuis8919
LeeuwardenWarstiens9004
LeeuwardenWarten / Wartena9003
LeeuwardenWergea9005
LeeuwardenWerpsterhoek / Werpsterhoek9088
LeeuwardenWytgaard9089
LeeuwardenWirdum / Wurdum9088
LeeuwardenZuiderburen (?)9086
LeeuwarderadeelBartlehiem9051aan de weg naar Tichelwurk: ten zuiden van Finkumervaart en ten westen van Dokkumer Ee
LeeuwarderadeelBritsum9055
LeeuwarderadeelCornjum / Koarnjum9056
LeeuwarderadeelFinkum9053
LeeuwarderadeelHijum / Hyum ?9054
LeeuwarderadeelJelsum9057
LeeuwarderadeelOude Leye of Oude Leije (?) / Aldeleie9071
LeeuwarderadeelStiens9051
Leeuwarderadeel't Haantje9057
LeeuwarderadeelTichelwurk9051
LittenseradielBaaium / Baijum8841
LittenseradielBaard8834
LittenseradielBears / Beers9025
LittenseradielBoazum / Bozum8635
LittenseradielBonkwert/ Bonkwerd8843
LittenseradielBritswert / Britswerd8636
LittenseradielEasterein / Oosterend8734
LittenseradielEasterlittens / Oosterlittens8835
LittenseradielEasterwierrum / Oosterwierum9021
LittenseradielFûns9023
LittenseradielDe Grits8732
Littenseradiel't Heechhout8842
LittenseradielHesens9023
LittenseradielHidaard8737
LittenseradielHilaard / Hijlaard9027
LittenseradielDe Him9023
LittenseradielHinnaard / Hennaard8844
LittenseradielHoptille9027
LittenseradielHúns / Huins8832
LittenseradielIens / Edens8733
LittenseradielItens8735
LittenseradielJellum9026
LittenseradielJeth8636
LittenseradielJorwert / Jorwerd9023
LittenseradielKlaeiterp8635
LittenseradielDe Kliuw8737
LittenseradielKûbaard / Kubaard8732
LittenseradielLeons / Lions8833
LittenseradielLytsewierrum / Lutkewierum8642
LittenseradielMakkum8635
LittenseradielMantgum9022
LittenseradielMeilahuzen8736
LittenseradielMontsamabuorren8844
LittenseradielReahûs / Roodhuis8736
LittenseradielRewert8832
LittenseradielRien8641
LittenseradielSkillaerd9022
LittenseradielSkrins8835
LittenseradielSkyldum8831
LittenseradielSpannum8843
LittenseradielSprong8835
LittenseradielSwaenwert8636
LittenseradielTjeppenboer8842
LittenseradielTsjeintgum9022
LittenseradielTrijehuzen8734
LittenseradielSpannum8843
LittenseradielTsjerkebuorren9021
LittenseradielWaaksens / Waaxens8845
LittenseradielWammert8835
LittenseradielWeakens8831
LittenseradielWeidum9024
LittenseradielWesterein8842
LittenseradielWinsum8831
LittenseradielWieuwens8835
LittenseradielWiuwert / Wieuwerd8637
LittenseradielWjelsryp / Welsrijp8842
LittenseradielWommels8731
LittenseradielYndyk / Indijk8635
MenameradielBeetgum / Bitgum9044
MenameradielBeetgumermolen / Bitgummole9045
MenameradielBerlikum / Berltsum9041
MenameradielBlessum9032
MenameradielBoksum9031
MenameradielDeinum9033
MenameradielDijksterhuizen / Dyksterhuzen9045
MenameradielDronrijp / Dronryp9035
MenameradielEngelum / Ingelum9038
MenameradielHatsum9035
MenameradielMarssum9034
MenameradielKleaster Anjum9041
MenameradielMenaldum / Menaam9036
MenameradielRitsumazijl / Ritsumasyl9034
MenameradielSchingen / Skingen8816
MenameradielSlappeterp9037
MenameradielWier9043
OoststellingwerfAekinga8426
OoststellingwerfAppelscha / Appelskea8426
OoststellingwerfBoekhorst8431
OoststellingwerfDe Knolle8431
OoststellingwerfDonkerbroek8435
OoststellingwerfElsloo / Elslo8424
OoststellingwerfFochteloo / De Fochtel8428
OoststellingwerfHaule / De Haule8432
OoststellingwerfHaulerwijk / Haulerwyk8433
OoststellingwerfHoog-Duurswoude / Heech Duerswâld8431
OoststellingwerfLaag-Duurswoude / Leech-Duerswâld8423
OoststellingwerfLangedijke / Langedike8425
OoststellingwerfMakkinga / Makkingea8423
OoststellingwerfMoskou8435
OoststellingwerfMoskou (?)8431
OoststellingwerfNijeberkoop / Nijeberkeap8422
OoststellingwerfOldeberkoop / Aldeberkeap8421
OoststellingwerfOosterwolde / Easterwâlde8431
OoststellingwerfOud-Appelscha / Ald-Appelskea8426
OoststellingwerfPetersburg8435
OoststellingwerfPetersburg (?)8431
OoststellingwerfRavenswoud / Ravenswâld8427
OoststellingwerfTerwisscha8426
OoststellingwerfTronde8424
OoststellingwerfVeneburen8423
OoststellingwerfVenekoten / Fenekoaten8431Venekoten-noord; Venekoten-zuid
OoststellingwerfWaskemeer / Waskemar8434
OoststellingwerfWeper / De Weper8431
OoststellingwerfWeperpolder8431
OoststellingwerfWillemstad8426
OoststellingwerfZuidho(o)rn ? / Súdhorn8424
OpsterlandBakkeveen / Bakkefean9243
OpsterlandBeetsterzwaag / Beetstersweach9244
OpsterlandDe Wijngaarden / De Wyngaarden8405
OpsterlandDrachten Azeven9207
OpsterlandFrieschepalen / Fryske Peallen9249
OpsterlandGorredijk / De Gordyk8401
OpsterlandHemrik / De Himrik8409
OpsterlandJonkerslân8403
OpsterlandJubbegaastercompagnie / De Kompenije8408
OpsterlandLangezwaag / Langsweagen8404
OpsterlandLippenhuizen / Lippenhuzen8408
OpsterlandLuxwoude / Lúkswâld8405
OpsterlandMoskou9241
OpsterlandNij Beets9245
OpsterlandOlterterp9246
OpsterlandOud Beets9244
OpsterlandPetersburg9241
OpsterlandSelmien9247
OpsterlandSiegerswoude / Sigerswâld9248
OpsterlandSparjebird / Sparjeburd9241
OpsterlandTerwispel8407
OpsterlandTijnje / De Tynje8406
OpsterlandUreterp / Oerterp9247
OpsterlandUreterp aan de Vaart / Oerterp oan de Feart9247
OpsterlandWarniahuizen (?)9245
OpsterlandWijnjeterpverlaat / Weinterpfallaat (?)9241
OpsterlandWijnjewoude / Wynjewâld9241
SchiermonnikoogOosterburen9166
SchiermonnikoogSchiermonnikoog9166
SmallingerlandBoornbergum / Boarnburgum9212
SmallingerlandBuitenstverlaat / Bûtenstfallaat of Bütenstfallaat (?)9206
SmallingerlandDe Gaasten9216
SmallingerlandDe Kooi9216
SmallingerlandDe Tike9219
SmallingerlandDe Veenhoop / De Feanhoop9215
SmallingerlandDe Wilgen / De Wylgen9213
SmallingerlandDrachten9201Drachten-centrum
SmallingerlandDrachten9202Drachten-oost
SmallingerlandDrachten9203Drachten-zuid
SmallingerlandDrachten9204Drachten-west
SmallingerlandDrachten9205Drachten-zuidwest
SmallingerlandDrachten9206Drachten-west; De Haven
SmallingerlandDrachten9207Drachten-noord + Drachten-ver oost (2 gescheiden postcodedelen)
SmallingerlandDrachtstercompagnie9222
SmallingerlandEgbertsgaasten9217
SmallingerlandFolgeren / De Folgeren9207
SmallingerlandGalhoek of Galhoek(e) ?9205
SmallingerlandGoëngahuizen / Goaiďngahuzen8497
SmallingerlandHooidammen / De Headammen9216
SmallingerlandHoutigehage / De Houtigehage9223
SmallingerlandKortehemmen9211
SmallingerlandMiddelburen9217
SmallingerlandNijega / Nijegea9217
SmallingerlandOpeinde / De Pein9218
SmallingerlandOpperburen9216
SmallingerlandOudega / Aldegea9216
SmallingerlandUiteinde9216
SmallingerlandRottevalle / De Rottefalle9221
SmallingerlandSmalle Ee / Smelle Ie9214
SmallingerlandZandburen9211
Súdwest-FryslânAbbegaasterketting / Abbegeasterke(a)tting (?) 8617
Súdwest-FryslânAbbegea / Abbega8617
Súdwest-FryslânAldegea / Oudega8614
Súdwest-FryslânAllingawier8758
Súdwest-FryslânAnnabuorren8632
Súdwest-FryslânArkum8764
Súdwest-FryslânArum8822
Súdwest-FryslânAtzeburen8762
Súdwest-FryslânBaarderburen / Baardbuorren8822
Súdwest-FryslânBaburen8765
Súdwest-FryslânBlauhûs / Blauwhuis8615
Súdwest-FryslânBolsward / Boalsert8701Bolsward-centrum
Súdwest-FryslânBolsward / Boalsert8702Bolsward-noordoost
Súdwest-FryslânBrandeburen / Brânbuorren8724
Súdwest-FryslânBreezanddijk / Breesândyk8766
Súdwest-FryslânBurgwerd / Burchwert8742
Súdwest-FryslânCornwerd / Koarnwert8753
Súdwest-FryslânDearsum / Deersum8643
Súdwest-FryslânDe Blokken8749
Súdwest-FryslânDedgum / Dedzjum8764
Súdwest-FryslânDe Hel8724
Súdwest-FryslânDe Gaastmar / Gaastmeer8611
Súdwest-FryslânDe Hommerts / Hommerts8622
Súdwest-FryslânDe Lytse Gaastmar / Kleine Gaastmeer8611
Súdwest-FryslânDe Pôle8629
Súdwest-FryslânDijksterburen / Dyksterbuorren8821
Súdwest-FryslânDoniaburen8761
Súdwest-FryslânDraeisterhuzen / Draaisterhuizen8618
Súdwest-FryslânDrylts / IJlst8651
Súdwest-FryslânEasthim / Oosthem8618
Súdwest-FryslânEemswoude / Ymswâlde8765
Súdwest-FryslânEngwier8754
Súdwest-FryslânExmorra / Eksmoarre8759
Súdwest-FryslânExmorrazijl / Eksmoarresyl8759
Súdwest-FryslânFerwoude / Ferwâlde8761
Súdwest-FryslânFeytebuorren8616
Súdwest-FryslânFijfhûs / Vijfhuis8774
Súdwest-FryslânFiskersbuorren / Vissersburen8611
Súdwest-FryslânFlânsum9012
Súdwest-FryslânFolsgeare / Folsgare8773
Súdwest-FryslânGaast8757
Súdwest-FryslânGalamadammen8723
Súdwest-FryslânGau / Gauw8627
Súdwest-FryslânGoaiïngea / Goënga8628
Súdwest-FryslânGooium8751
Súdwest-FryslânGrauwe Kat8822
Súdwest-FryslânGreonterp8658
Súdwest-FryslânGrote Wiske8723
Súdwest-FryslânHarkezijl8748
Súdwest-FryslânHartwerd / Hartwert8741
Súdwest-FryslânHayum8747
Súdwest-FryslânHeech / Heeg8621
Súdwest-FryslânHemert / Himert8742
Súdwest-FryslânHichtum8743
Súdwest-FryslânHieslum8762
Súdwest-FryslânIdsegahuizum / Skuzum8755
Súdwest-FryslânIdserdaburen / Idzerdabuorren8762
Súdwest-FryslânIdzegea / Idzega8612
Súdwest-FryslânIngwert/ Engwerd9012
Súdwest-FryslânIt Beaken8621
Súdwest-FryslânIt Fliet8748
Súdwest-FryslânIt Heidenskip8724
Súdwest-FryslânHimmelum8584
Súdwest-FryslânHylpen / Hindeloopen8713
Súdwest-FryslânJonkershuizen8765
Súdwest-FryslânJousterp8763
Súdwest-FryslânJouswerd8774
Súdwest-FryslânJutryp / Jutrijp8623
Súdwest-FryslânKampen8748
Súdwest-FryslânKimswerd / Kimswert8821
Súdwest-FryslânKleine Wiske8711
Súdwest-FryslânKooihuizen8756
Súdwest-FryslânKornwerderzand8752
Súdwest-FryslânKoudehuizum8748
Súdwest-FryslânKoudum8723
Súdwest-FryslânKûfurderrige / Koufurderrige8529
Súdwest-FryslânLaaksum / Laaxum8721
Súdwest-FryslânLippenwoude8622
Súdwest-FryslânLoënga / Loaiďngea8631
Súdwest-FryslânLollum8823
Súdwest-FryslânLongerhouw / Longerhou8745
Súdwest-FryslânLytshuzen / Lijtshuizen8621
Súdwest-FryslânMakkum8754
Súdwest-FryslânMolkwar / Molkwerum8722
Súdwest-FryslânNijebuorren8584
Súdwest-FryslânNijesyl / Nijezijl8651
Súdwest-FryslânNijhuizum / Nijhuzum8775
Súdwest-FryslânNijlân / Nijland8771
Súdwest-FryslânNykleaster8629
Súdwest-FryslânOffingawier / Offenwier8626
Súdwest-FryslânOosthem / Easthim8748
Súdwest-FryslânOsingahuzen / Oasingahuizen8621
Súdwest-FryslânParrega / Parregea8763
Súdwest-FryslânPiaam8756
Súdwest-FryslânPikesyl / Piekezij8617
Súdwest-FryslânPingjum / Penjum8749
Súdwest-FryslânPoppenwier9013
Súdwest-FryslânRaerd9012
Súdwest-FryslânRemswerd8774
Súdwest-FryslânRytseterp8763
Súdwest-FryslânSânfurd / Sandfirden8613
Súdwest-FryslânScharneburen8761
Súdwest-FryslânSchettens / Skettens8744
Súdwest-FryslânSchraard / Skraard8746
Súdwest-FryslânSibrandabuorren8647
Súdwest-FryslânSjungadijk / Sjungadyk8741
Súdwest-FryslânSkarl8721
Súdwest-FryslânSkearnegoutum / Scharnegoutum8629
Súdwest-FryslânSmelbrêge / Smallebrugge8552
Súdwest-FryslânSneek / Snits8601Sneek-centrum, Hemdijk, industrieterrein De Hemmen
Súdwest-FryslânSneek / Snits8605Sneek-centrumoost
Súdwest-FryslânSneek / Snits8603Noordoosthoek, De Zwette, Noorderhoek II
Súdwest-FryslânSneek / Snits8602Noorderhoek I, De Loten
Súdwest-FryslânSneek / Snits8604Pasveer, Stadsfenne, De Domp, Het Eiland
Súdwest-FryslânSneek / Snits8607Duinterpen, De Brekken
Súdwest-FryslânSneek / Snits8606Sperkhem, Tuindorp, industrieterrein Houkesloot
Súdwest-FryslânSneek / Snits8608Tinga, omgeving Lemmerweg
Súdwest-FryslânSpears8647
Súdwest-FryslânStarum / Stavoren8715
Súdwest-FryslânStrand8749
Súdwest-FryslânTersoal9014
Súdwest-FryslânTjerkwerd / Tsjerkwert8765
Súdwest-FryslânToppenhuzen / Oppenhuizen8625
Súdwest-FryslânTsjalhuzum / Tjalhuizum8772
Súdwest-FryslânTurns / Tirns8632
Súdwest-FryslânTwellingea / Uitwellingerga8624
Súdwest-FryslânVierhuizen8758
Súdwest-FryslânWâldsein / Woudsend8551
Súdwest-FryslânWarns8721
Súdwest-FryslânWarkum / Workum8711
Súdwest-FryslânWesthim / Westhem8616
Súdwest-FryslânWitmarsum / Wytmarsum8748
Súdwest-FryslânWolsum8774
Súdwest-FryslânWonneburen8757
Súdwest-FryslânWons / Wûns8747
Súdwest-FryslânYpekolsgea / Ypecolsga8554
Súdwest-FryslânYndyk / Indijk8553
Súdwest-FryslânYsbrechtum8633
Súdwest-FryslânZurich / Surch8751
TerschellingBaaiduinen8884
TerschellingFormerum8894
TerschellingFormerum aan Zee8894
TerschellingHee8882
TerschellingHoorn8896
TerschellingHorp8883
TerschellingKaard8883
TerschellingKinnum8885
TerschellingLanderum8893
TerschellingLies8895
TerschellingMidsland8891
TerschellingMidsland aan Zee8891
TerschellingMidsland-Noord8891
TerschellingOosterend8897
TerschellingSeerijp8892
TerschellingTerschelling-West8881
TerschellingWest aan Zee8881
TytsjerksteradielAldtsjerk / Oudkerk9064
TytsjerksteradielBartlehiem9064zuidelijk deel van bebouwde kom (tussen Wyns en Burdaard), richting Rhaladijk
TytsjerksteradielBartlehiem9091zuidelijk deel richting Wyns: 1-59 en 2-10, en Tergrêft 2 en 1-7
TytsjerksteradielBurgum / Bergum9251
TytsjerksteradielBurgumerdaam / Bergumerdam9262
TytsjerksteradielDe Harste9262
TytsjerksteradielEarnewâld / Eernewoude9264
TytsjerksteradielEastermar / Oostermeer9261
TytsjerksteradielGaryp / Garijp9263
TytsjerksteradielGytsjerk / Giekerk9061
TytsjerksteradielGytsjerksterhoeke / Giekerkerhoek9061
TytsjerksteradielHurdegaryp / Hardegarijp9254
TytsjerksteradielIniaheide9263
TytsjerksteradielIt Heechsân / Hoogzand-Oostermeer9261
TytsjerksteradielJistrum / Eestrum9258
TytsjerksteradielKûkherne / Kuikhorne (?)9257
TytsjerksteradielLytse Geast / Kleine Geest of Kleinegeest (?)9255
TytsjerksteradielMûnein / Molenend9063
TytsjerksteradielNoardburgum / Noordbergum9257
TytsjerksteradielOentsjerk / Oenkerk9062
TytsjerksteradielQuatrebras9254
TytsjerksteradielRyptsjerk / Rijperkerk9256
TytsjerksteradielSiegerswoude9263
TytsjerksteradielSimmerdyk / Zomerdijk9257
TytsjerksteradielSkûlenboarch9261
TytsjerksteradielSumar / Suameer9262
TytsjerksteradielSuwâld / Suawoude9265
TytsjerksteradielTergrêft9091
TytsjerksteradielDe Trynwâlden / Trijnwouden9061/9062 (?)
TytsjerksteradielTytsjerk / Tietjerk9255
TytsjerksteradielVeenwoudsterwal / Feanwâldsterwâl (?)9254
TytsjerksteradielWyns / Wijns9091
Tytsjerksteradiel't Wytfean / Witveen9261
TytsjerksteradielZevenhuizen (?)9064
VlielandVlieland / Flylân, Oost-Vlieland / East-Flylân8899
WeststellingwerfBlesdijke8398
WeststellingwerfBoekelte8392
WeststellingwerfBoijl8392
WeststellingwerfDe Blesse8397
WeststellingwerfDe Hoeve8394
WeststellingwerfGracht8485
WeststellingwerfLangelille8484
WeststellingwerfMunnekeburen8485
WeststellingwerfNijeholtpade8475
WeststellingwerfNijeholtwolde8488
WeststellingwerfNijelamer8487
WeststellingwerfNijetrijne8481
WeststellingwerfNoordwolde8391
WeststellingwerfNoordwolde-Zuid8391
WeststellingwerfOldeholtpade8474
WeststellingwerfOldeholtwolde8477
WeststellingwerfOldelamer8486
WeststellingwerfOldetrijne8479
WeststellingwerfOosterstreek8388
WeststellingwerfOverburen8395
WeststellingwerfPeperga8396
WeststellingwerfRijsberkampen8392
WeststellingwerfScherpenzeel8483
WeststellingwerfSlijkenburg8489
WeststellingwerfSonnega8478
WeststellingwerfSpanga8482
WeststellingwerfSteggerda8395
WeststellingwerfTer Idzard8476
WeststellingwerfVinkega8393
WeststellingwerfWolvega8471
WeststellingwerfWolvega8472(2 losse wijken in noordoost en in oost)
WeststellingwerfZandhuizen8389

Terug naar de beginpagina van www.metatopos.eu