Alle plaatsen en buurtschappen in de provincie Fryslân op alfabet
All names of places and hamlets in the Dutch province of Fryslân alphabetically listed

Idem met woonplaatscode/
Idem with place name code
Plaatsen op postcode gesorteerd/
Placenames listed by postal code
Plaatsen op gemeente gesorteerd/
Placenames listed by municipality
Latest update/
Laatst gewijzigd:
16 juni 2015
Post-
code /
Postal
code
Plaatsnaam /
Place name
Wijknaam /
District name
Gemeente /
Municipality
9121Aalsum / Ealsum
Dongeradeel
8617Abbegea / Abbega
Súdwest-Fryslân
8617Abbegeasterke(a)tting (?)/ Abbegaasterketting
Súdwest-Fryslân
9011Abbenwier
Leeuwarden
9133Abbewier of Iewier / Jewier
Dongeradeel
8806Achlum
Franekeradeel
8426Aekinga
Ooststellingwerf
8491Akkrum
Heerenveen
8541Akmarijp / Eagmaryp
De Fryske Marren
8495Aldeboarn
Heerenveen
8582Aldegea / Oudega
De Fryske Marren
8614Aldegea / Oudega
Súdwest-Fryslân
8567Aldemardum / Oudemirdum
De Fryske Marren
9131Ald Terp
Dongeradeel
9064Aldtsjerk / Oudkerk
Tytsjerksteradiel
9294Aldwâldmersyl
Kollumerland en Nieuwkruisland
8758Allingawier
Súdwest-Fryslân
9133Anjum / Eanjum
Dongeradeel
8444Anneburen / Annebuorren (?)
Heerenveen
8451Anneburen / Annebuorren (?)
Heerenveen
8632Annabuorren
Súdwest-Fryslân
8426Appelscha / Appelskea
Ooststellingwerf
8802Arkens
Franekeradeel
8764Arkum
Súdwest-Fryslân
8822Arum
Súdwest-Fryslân
8762Atzeburen
Súdwest-Fryslân
9292Augsbuurt-Lutjewoude / Lytsewâld
Kollumerland en Nieuwkruisland
9284Augustinusga / Stynsgea
Achtkarspelen
8884Baaiduinen
Terschelling
8841Baaium / Baijum
Littenseradiel
8834Baard
Littenseradiel
8822Baarderburen / Baardbuorren
Súdwest-Fryslân
8765Baburen
Súdwest-Fryslân
8574Bakhúzen / Bakhuizen
De Fryske Marren
9243Bakkeveen / Bakkefean
Opsterland
8561Balk
De Fryske Marren
8511Ballingbuur
De Fryske Marren
9162Ballum
Ameland
8538Bantega
De Fryske Marren
9051Bartlehiemaan de weg naar Tichelwurk: ten zuiden van Finkumervaart en ten westen van Dokkumer EeLeeuwarderadeel
9064Bartlehiemzuidelijk deel van bebouwde kom (tussen Wyns en Burdaard), richting RhaladijkTytsjerksteradiel
9074BartlehiemZuidermiedweg nabij de FinkumervaartFerwerderadiel
9091Bartlehiemzuidelijk deel richting Wijns: 1-59 en 2-10, en Tergracht 2 en 1-7Tytsjerksteradiel
9178Bartlehiemnrs. 61-75: noordelijk deel, richting Wânswert; Tergrêft 9-27Ferwerderadiel
9025Bears / Beers
Littenseradiel
9044Beetgum / Bitgum
Menameradiel
9045Beetgumermolen / Bitgummole
Menameradiel
9244Beetsterzwaag / Beetstersweach
Opsterland
9041Berlikum / Berltsum
Menameradiel
9101Betterwird / Betterwurd
Dongeradeel
8615Blauhûs / Blauwhuis
Súdwest-Fryslân
9284Blauwverlaat / Blauforlaet
Achtkarspelen
8398Blesdijke
Weststellingwerf
9032Blessum
Menameradiel
9171Blije
Ferwerderadiel
9172Boatebuorren
Ferwerderadiel
8635Boazum / Bozum
Littenseradiel
9233Boelenslaan / Boelensloane
Achtkarspelen
8392Boekelte
Weststellingwerf
8431Boekhorst
Ooststellingwerf
8809Boer
Franekeradeel
8392Boijl
Weststellingwerf
9031Boksum
Menameradiel
9137Bollingawier / Bollingwier
Dongeradeel
8701Bolsward / BoalsertBolsward-centrumSúdwest-Fryslân
8702Bolsward / BoalsertBolsward-noordoostSúdwest-Fryslân
8843Bonkwert/ Bonkwerd
Littenseradiel
8415Bontebok
Heerenveen
9212Boornbergum / Boarnburgum
Smallingerland
8526Boornzwaag / Boarnsweach
De Fryske Marren
9156Bornwird / Boarnwert
Dongeradeel
9156Bornwirdhuizen / Boarnwerthuzen
Dongeradeel
8724Brandeburen / Brânbuorren
Súdwest-Fryslân
9153Brantgum
Dongeradeel
8766Breezanddijk / Breesândyk
Súdwest-Fryslân
9055Britsum
Leeuwarderadeel
8636Britswert / Britswerd
Littenseradiel
8512Broek
De Fryske Marren
8512Broek-Noord
De Fryske Marren
9108Broeksterwoude / Broeksterwâld
Dantumadiel
9285Buitenpost / Bûtenpost
Achtkarspelen
9206Buitenstverlaat / Bûtenstfallaat
Smallingerland
9111BurdaardBurdaard-noordFerwerderadiel
9112BurdaardBurdaard-zuidFerwerderadiel
9164Buren / Bueren
Ameland
9251Burgum / Bergum
Tytsjerksteradiel
9262Burgumerdaam / Bergumerdam
Tytsjerksteradiel
8742Burgwerd / Burchwert
Súdwest-Fryslân
8494Burstum / Birstum
Heerenveen
9851Burum
Kollumerland en Nieuwkruisland
9281Buweklooster / Bouwekleaster
Achtkarspelen
8537Commissiepolle
De Fryske Marren
9056Cornjum / Koarnjum
Leeuwarderadeel
8753Cornwerd / Koarnwert
Súdwest-Fryslân
9104Damwoude / Damwâld
Dantumadiel
8643Dearsum
Súdwest-Fryslân
8563De Bargebek / Bargebek
De Fryske Marren
8571De Bels
De Fryske Marren
8397De Blesse
Weststellingwerf
8872De Blijnse
Harlingen
8749De Blokken
Súdwest-Fryslân
8764Dedgum / Dedzjum
Súdwest-Fryslân
9216De Gaasten
Smallingerland
8611De Gaastmar / Gaastmeer
Súdwest-Fryslân
8732De Grits
Littenseradiel
9262De Harste
Tytsjerksteradiel
8724De Hel
Súdwest-Fryslân
9023De Him
Littenseradiel
8394De Hoeve
Weststellingwerf
8622De Hommerts / Hommerts
Súdwest-Fryslân
9033Deinum
Menameradiel
9852De Keegen
Kollumerland en Nieuwkruisland
8737De Kliuw
Littenseradiel
8456De Knipe
Heerenveen
8431De Knolle
Ooststellingwerf
9852De Kolk (?)
Kollumerland en Nieuwkruisland
9853De Kolk (?)
Kollumerland en Nieuwkruisland
9216De Kooi
Smallingerland
9288De Kooten / De Koaten
Achtkarspelen
9292De Laatste Stuiver / De Lêste Stuver
Achtkarspelen
8565Delbuorren / Delburen
De Fryske Marren
8508Delfstrahuizen
De Fryske Marren
8611De Lytse Gaastmar / Kleine Gaastmeer
Súdwest-Fryslân
8629De Pôle
Súdwest-Fryslân
8521De Rijlst
De Fryske Marren
9172De Ryp (?)
Ferwerderadiel
9853De Schans
Kollumerland en Nieuwkruisland
9219De Tike
Smallingerland
9061De Trynwâlden / Trijnwouden (?)
Tytsjerksteradiel
9062De Trynwâlden / Trijnwouden (?)
Tytsjerksteradiel
9109De Valom / De Falom
Dantumadiel
9215De Veenhoop / De Feanhoop
Smallingerland
8405De Wijngaarden / De Wyngaarden
Opsterland
9213De Wilgen / De Wylgen
Smallingerland
8528Dijken / Diken
De Fryske Marren
9131Dijkshorne / Dykshoarne
Dongeradeel
8821Dijksterburen / Dyksterbuorren
Súdwest-Fryslân
9045Dijksterhuizen / Dyksterhuzen
Menameradiel
8801Doijum / Doaium
Franekeradeel
9101DokkumDokkum-centrumDongeradeel
9102DokkumDokkum-noord (2 gescheiden gebiedjes)Dongeradeel
9103DokkumDokkum-zuidDongeradeel
9132Dokkumer Nieuwe Zijlen / Dokkumer Nije Silen
Dongeradeel
9005Domwier
Leeuwarden
8808Dongjum / Doanjum
Franekeradeel
8761Doniaburen
Súdwest-Fryslân
8516Doniaga / Dunegea
De Fryske Marren
8435Donkerbroek
Ooststellingwerf
9201DrachtenDrachten-centrumSmallingerland
9202DrachtenDrachten-oostSmallingerland
9203DrachtenDrachten-zuidSmallingerland
9204DrachtenDrachten-westSmallingerland
9206DrachtenDrachten-west; De HavenSmallingerland
9207DrachtenDrachten-noord + Drachten-ver oost (2 gescheiden postcodedelen)Smallingerland
9205DrachtenDrachten-zuidwestSmallingerland
9207Drachten Azeven
Opsterland
9222Drachtstercompagnie
Smallingerland
8618Draeisterhuzen / Draaisterhuizen
Súdwest-Fryslân
9151Drieboerehuizen / Trijeboerehuzen
Dongeradeel
9114Driesum / Driezum
Dantumadiel
9289Drogeham / Droegeham
Achtkarspelen
9035Dronrijp / Dronryp
Menameradiel
8651Drylts / IJlst
Súdwest-Fryslân
9006Eagum
Leeuwarden
9264Earnewâld / Eernewoude
Tytsjerksteradiel
8495Easterboarn / Oosterboorn
Heerenveen
8734Easterein / Oosterend
Littenseradiel
8835Easterlittens / Oosterlittens
Littenseradiel
9261Eastermar / Oostermeer
Tytsjerksteradiel
9021Easterwierrum / Oosterwierum
Littenseradiel
8618Easthim / Oosthem
Súdwest-Fryslân
8537Echten
De Fryske Marren
8539Echtenerbrug
De Fryske Marren
9131Ee / Ie
Dongeradeel
8765Eemswoude / Ymswâlde
Súdwest-Fryslân
8534Eesterga
De Fryske Marren
9217Egbertsgaasten
Smallingerland
8581Ealahúzen / Elahuizen
De Fryske Marren
8424Elsloo / Elslo
Ooststellingwerf
9038Engelum / Ingelum
Menameradiel
8754Engwier
Súdwest-Fryslân
9132Engwierum / Ingwierrum
Dongeradeel
8759Exmorra / Eksmoarre
Súdwest-Fryslân
8759Exmorrazijl / Eksmoarresyl
Súdwest-Fryslân
9133Ezumazijl / Iezumasyl
Dongeradeel
9171Farebuorren
Ferwerderadiel
8804Fatum
Franekeradeel
9172Ferwert
Ferwerderadiel
8761Ferwoude / Ferwâlde
Súdwest-Fryslân
8616Feytebuorren
Súdwest-Fryslân
8774Fijfhûs / Vijfhuis
Súdwest-Fryslân
8521Finkeburen / Finkebuorren
De Fryske Marren
9053Finkum
Leeuwarderadeel
8852Firdgum / Furdgum
Franekeradeel
8611Fiskersbuorren / Vissersburen
Súdwest-Fryslân
9012Flânsum
Súdwest-Fryslân
8428Fochteloo / De Fochtel
Ooststellingwerf
9207Folgeren / De Folgeren
Smallingerland
8535Follega
De Fryske Marren
8773Folsgeare / Folsgare
Súdwest-Fryslân
8894Formerum
Terschelling
8894Formerum aan Zee
Terschelling
9154Foudgum
Dongeradeel
8801Franeker / Frjentsjercentrum, zuidFranekeradeel
8802Franeker / FrjentsjernoordFranekeradeel
9009Friens
Leeuwarden
9249Frieschepalen / Fryske Peallen
Opsterland
9023Fûns
Littenseradiel
8757Gaast
Súdwest-Fryslân
8723Galamadammen
Súdwest-Fryslân
9205Galhoek of Galhoek(e) ?
Smallingerland
9263Garyp / Garijp
Tytsjerksteradiel
8627Gau / Gauw
Súdwest-Fryslân
9873Gerkesklooster / Gerkeskleaster
Achtkarspelen
9872Gerkesklooster-Stroobos / Gerkeskleaster-StrobosGerkesklooster-Stroobos -zuidAchtkarspelen
8457Gersloot / Gersleat
Heerenveen
8536Gietersebrug (?)
De Fryske Marren
9061Gytsjerk / Giekerk
Tytsjerksteradiel
9061Gytsjerksterhoeke / Giekerkerhoek
Tytsjerksteradiel
9174Ginnum
Ferwerderadiel
8628Goaiïngea / Goënga
Súdwest-Fryslân
9001Goat(t)um
Leeuwarden
8497Goëngahuizen / Goaiïngahuzen
Smallingerland
8511Goingarijp
De Fryske Marren
8751Gooium
Súdwest-Fryslân
8401Gorredijk / De Gordyk
Opsterland
9084Goutum
Leeuwarden
8485Gracht
Weststellingwerf
8822Grauwe Kat
Súdwest-Fryslân
8658Greonterp
Súdwest-Fryslân
9131Groot Medhuizen (Midhuizen ?) / Grut Midhuzen
Dongeradeel
8723Grote Wiske
Súdwest-Fryslân
9001Grou
Leeuwarden
9057't Haantje
Leeuwarderadeel
9852Halfweg
Kollumerland en Nieuwkruisland
9074Hallum
Ferwerderadiel
9074Hallumerhoeke
Ferwerderadiel
9281Hamshorn / Hamsherne
Achtkarspelen
9147Hantum
Dongeradeel
9144Hantumerhoek / Hantumerhoeke
Dongeradeel
9146Hantumeruitburen / Hantumerútbuorren
Dongeradeel
9144Hantumhuizen / Hantumhuzen
Dongeradeel
8571Harich
De Fryske Marren
8571Harich Westerein / Harich Westerend
De Fryske Marren
9281Harkema / De Harkema
Achtkarspelen
8748Harkezijl
Súdwest-Fryslân
8861Harlingen / HarnsKoningsbuurtHarlingen
8862Harlingen / HarnsOosterparkHarlingen
8741Hartwerd / Hartwert
Súdwest-Fryslân
8468Haskerdijken / Haskerdiken
De Fryske Marren
8506Haskerhorne / Haskerhoarne
De Fryske Marren
9035Hatsum
Menameradiel
8432Haule / De Haule
Ooststellingwerf
8433Haulerwijk / Haulerwyk
Ooststellingwerf
8747Hayum
Súdwest-Fryslân
8882Hee
Terschelling
8567Heechhiem
De Fryske Marren
8842't Heechhout
Littenseradiel
8621Heech / Heeg
Súdwest-Fryslân
8441Heerenveen / It HearrenfeanNoord, bedrijventerrein KanaalHeerenveen
8442Heerenveen / It Hearrenfeancentrum, Lege Midden, bedrijventerrein 't MeerHeerenveen
8443Heerenveen / It HearrenfeanDe AkkersHeerenveen
8444Heerenveen / It HearrenfeanDe KuinderHeerenveen
8445Heerenveen / It HearrenfeanDe HeideHeerenveen
8446Heerenveen / It HearrenfeanDe GreidenHeerenveen
8447Heerenveen / It HearrenfeanNijehaske, businesspark FrieslandHeerenveen
8448Heerenveen / It HearrenfeanSkoatterwâld, bedrijventerrein De KavelsHeerenveen
8453Heerenveen / It HearrenfeanOranjewoud-NoordHeerenveen
9173Hegebeintum
Ferwerderadiel
8521Heide
De Fryske Marren
8584Himmelum
Súdwest-Fryslân
8742Hemert / Himert
Súdwest-Fryslân
9086Hempens / Himpens
Leeuwarden
8409Hemrik
Opsterland
8807Herbaijum / Hjerbeam
Franekeradeel
9023Hesens
Littenseradiel
9148Hiaure
Dongeradeel
8743Hichtum
Súdwest-Fryslân
8737Hidaard
Littenseradiel
8762Hieslum
Súdwest-Fryslân
9054Hijum / Hyum ?
Leeuwarderadeel
9027Hilaard / Hijlaard
Littenseradiel
8844Hinnaard / Hennaard
Littenseradiel
8805Hitzum / Hitsum
Franekeradeel
9086Hoek
Leeuwarden
9161Hollum
Ameland
9151Holwerd / Holwert
Dongeradeel
9261It Heechsân / Hoogzand-Oostermeer
Tytsjerksteradiel
8566Heaburgen / Hooibergen
De Fryske Marren
8431Hoog-Duurswoude / Heech Duerswâld
Ooststellingwerf
9216Hooidammen / De Headammen
Smallingerland
8896Hoorn
Terschelling
8412Hoornsterzwaag / Hoarnstersweach
Heerenveen
9027Hoptille
Littenseradiel
8883Horp
Terschelling
9223Houtigehage / De Houtigehage
Smallingerland
8832Húns / Huins
Littenseradiel
9254Hurdegaryp / Hardegarijp
Tytsjerksteradiel
9294Hûsternoard
Kollumerland en Nieuwkruisland
8713Hylpen / Hindeloopen
Súdwest-Fryslân
9007Idaerd
Leeuwarden
8755Idsegahuizum / Skuzum
Súdwest-Fryslân
8762Idserdaburen / Idzerdabuorren
Súdwest-Fryslân
8523Idskenhuizen / Jiskenhuzen
De Fryske Marren
8612Idzegea / Idzega
Súdwest-Fryslân
8733Iens / Edens
Littenseradiel
9133Iewier of Abbewier/ Jewier
Dongeradeel
9012Ingwert/ Engwerd
Súdwest-Fryslân
9263Iniaheide
Tytsjerksteradiel
8735Itens
Littenseradiel
8621It Beaken
Súdwest-Fryslân
8748It Fliet
Súdwest-Fryslân
8724It Heidenskip
Súdwest-Fryslân
8563Iwert (?)
De Fryske Marren
9107Jannum
Ferwerderadiel
9026Jellum
Littenseradiel
9057Jelsum
Leeuwarderadeel
8636Jeth
Littenseradiel
9011Jirnsum
Leeuwarden
9177Jislum
Ferwerderadiel
9258Jistrum / Eestrum
Tytsjerksteradiel
8765Jonkershuizen
Súdwest-Fryslân
8403Jonkersland / Jonkerslân
Opsterland
9023Jorwert / Jorwerd
Littenseradiel
8501Joure / De Jouwer
De Fryske Marren
8502Joure / De JouwerJoure-noord / De Jouwer-noord (enclave)De Fryske Marren
8763Jousterp
Súdwest-Fryslân
8774Jouswerd
Súdwest-Fryslân
9124Jouswier
Dongeradeel
8411Jubbega / Jobbegea
Heerenveen
8411Jubbega-Schurega
Heerenveen
8408Jubbegaastercompagnie / De Kompenije
Opsterland
8623Jutryp / Jutrijp
Súdwest-Fryslân
8883Kaard (?)
Terschelling
8748Kampen
Súdwest-Fryslân
8455Katlijk / Ketlik
Heerenveen
9295Kettingwier / Keatlingwier
Kollumerland en Nieuwkruisland
8801Kie
Franekeradeel
8801Kiesterzijl / Kiestersyl (?)
Franekeradeel
8807Kiesterzijl / Kiestersyl (?)
Franekeradeel
8821Kimswerd / Kimswert
Súdwest-Fryslân
8814Kingmatille / Keimpetille (?)
Franekeradeel
8885Kinnum
Terschelling
8635Klaeiterp
Littenseradiel
9041Kleaster Anjum
Menameradiel
9151Kletterbuurt / Kletterbuorren
Dongeradeel
9255Lytse Geast / Kleine Geest of Kleinegeest (?)
Tytsjerksteradiel
8711Kleine Wiske
Súdwest-Fryslân
9124Klein Medhuizen (Midhuizen ?) / Lyts Midhuzen
Dongeradeel
8853Klooster-Lidlum / Kleaster-Lidlum
Franekeradeel
8851Koehool / Koehoal
Franekeradeel
8583Kolderwâlde / Kolderwolde
De Fryske Marren
9291Kollum
Kollumerland en Nieuwkruisland
9291Kollumeroudzijl
Kollumerland en Nieuwkruisland
9293Kollumerpomp / De Pomp
Kollumerland en Nieuwkruisland
9298Kollumerzwaag / KollumersweachZwagerveen / SweagerfeanKollumerland en Nieuwkruisland
8756Kooihuizen
Súdwest-Fryslân
8538Kooisloot
De Fryske Marren
9288Kootstertille / Koatstertille
Achtkarspelen
8752Kornwerderzand
Súdwest-Fryslân
9211Kortehemmen
Smallingerland
9283Kortwoude / Koartwâld
Achtkarspelen
8748Koudehuizum
Súdwest-Fryslân
8723Koudum
Súdwest-Fryslân
9853Krabburen
Kollumerland en Nieuwkruisland
8732Kûbaard / Kubaard
Littenseradiel
8529Kûfurderrige / Koufurderrige
Súdwest-Fryslân
9269Kuikhorne / Kûkherne
Dantumadiel
9287Kuikhorne / Kûkherne (?)
Achtkarspelen
9257Kûkherne / Kuikhorne (?)
Tytsjerksteradiel
9271Kuikhorne / Kûkherne
Dantumadiel
8423Laag-Duurswoude / Leech-Duerswâld
Ooststellingwerf
8721Laaksum / Laaxum
Súdwest-Fryslân
8893Landerum
Terschelling
8425Langedijke / Langedike
Ooststellingwerf
8484Langelille
Weststellingwerf
8404Langezwaag / Langsweagen
Opsterland
8525Langweer / Langwar
De Fryske Marren
9852Leegte
Kollumerland en Nieuwkruisland
8911Leeuwarden / LjouwertbinnenstadLeeuwarden
8912Leeuwarden / LjouwertSpoordok, Kalkovens, Schenkenschans, De ZwetteLeeuwarden
8913Leeuwarden / LjouwertVosseparkLeeuwarden
8914Leeuwarden / LjouwertBusinesspark LeeuwardenLeeuwarden
8915Leeuwarden / LjouwertWesteinde, Valeriuskwartier-westLeeuwarden
8916Leeuwarden / LjouwertValeriuskwartier-oostLeeuwarden
8917Leeuwarden / Ljouwertomgeving SpanjaardslaanLeeuwarden
8918Leeuwarden / LjouwertBilgaardLeeuwarden
8919Leeuwarden / Ljouwertvliegbasis LeeuwardenLeeuwarden
8921Leeuwarden / Ljouwertomgeving Cambuursterpad, CoopmansstraatLeeuwarden
8922Leeuwarden / Ljouwertomgeving GoudenregenstraatLeeuwarden
8923Leeuwarden / LjouwertVrijheidswijkLeeuwarden
8924Leeuwarden / LjouwertSchieringen, HeechterpLeeuwarden
8925Leeuwarden / LjouwertCamminghaburenLeeuwarden
8926Leeuwarden / Ljouwertrecreatiegebied De Groene SterLeeuwarden
8927Leeuwarden / Ljouwertnieuwe wijk ten noorden van CamminghaburenLeeuwarden
8931Leeuwarden / LjouwertNylânLeeuwarden
8932Leeuwarden / LjouwertHuizum / Huzum, omgeving Schrans, Ferdinand Bolstraat, Carel FabritiusstraatLeeuwarden
8933Leeuwarden / Ljouwertomgeving ZuiderpleinLeeuwarden
8934Leeuwarden / LjouwertHuizum- / Huzum-Dorp (?), omgeving Borniastraat, EmmakadeLeeuwarden
8935Leeuwarden / LjouwertAldlânLeeuwarden
8936Leeuwarden / LjouwertWielenpolleLeeuwarden
8937Leeuwarden / Ljouwertomgeving Leeuwarder JachthavenLeeuwarden
8938Leeuwarden / LjouwertHemrikLeeuwarden
8527Legemeer / Legemear of Legemar ?
De Fryske Marren
9081Lekkum
Leeuwarden
8531LemmerLemsterhoek (?)De Fryske Marren
8532LemmerLemmer-noord (enclave)De Fryske Marren
8833Leons / Lions
Littenseradiel
9176Lichtaard
Ferwerderadiel
8895Lies
Terschelling
9134Lioessens / Ljussens
Dongeradeel
8408Lippenhuizen / Lippenhuzen
Opsterland
8622Lippenwoude
Súdwest-Fryslân
8631Loënga / Loaiďngea
Súdwest-Fryslân
8823Lollum
Súdwest-Fryslân
8745Longerhouw / Longerhou
Súdwest-Fryslân
8459Luinjeberd / Lúnbert
Heerenveen
8405Luxwoude / Lúkswâld
Opsterland
8801Lutjelollum
Franekeradeel
9285Lutkepost / Lytsepost
Achtkarspelen
8642Lytsewierrum / Lutkewierum
Littenseradiel
8621Lytshuzen / Lijtshuizen
Súdwest-Fryslân
8423Makkinga / Makkingea
Ooststellingwerf
8635Makkum
Littenseradiel
8754Makkum
Súdwest-Fryslân
9022Mantgum
Littenseradiel
9073Marrum
Ferwerderadiel
9034Marssum
Menameradiel
8736Meilahuzen
Littenseradiel
9036Menaldum / Menaam
Menameradiel
9123Metslawier / Mitselwier
Dongeradeel
9217Middelburen
Smallingerland
8872Midlum / MullumAlmenumHarlingen
8891Midsland
Terschelling
8891Midsland aan Zee
Terschelling
8891Midsland-Noord
Terschelling
8801Miedum
Franekeradeel
9082Miedum
Leeuwarden
8454Mildam / Mildaam
Heerenveen
9047Minnertsga / Minnertsgea
het Bildt
9142Moddergat
Dongeradeel
8722Molkwar / Molkwerum
Súdwest-Fryslân
8844Montsamabuorren
Littenseradiel
9135Morra / Moarre
Dongeradeel
8431Moskou (?)
Ooststellingwerf
8435Moskou
Ooststellingwerf
9241Moskou
Opsterland
9132Mounebuorren
Dongeradeel
9063Munein / Molenend
Tytsjerksteradiel
8485Munnekeburen
Weststellingwerf
9853Munnekezijl
Kollumerland en Nieuwkruisland
8573Murns / Mirns
De Fryske Marren
9005Naarderbuorren
Leeuwarden
9132Nieuwland / Nylân
Dongeradeel
8494Nes
Heerenveen
9143Nes
Dongeradeel
9163Nes
Ameland
9138Niawier / Nijewier
Dongeradeel
9078Nieuwebildtdijk / Nijebiltdyk (?)
het Bildt
9076Nieuwebildtdijk / Nijebiltdyk (?)
het Bildt
8469Nieuwebrug / Nijbrêge
De Fryske Marren
8414Nieuwehorne / Nijhoarne
Heerenveen
8452Nieuweschoot / Nijskoat
Heerenveen
9132Nieuwland / Nylân
Dongeradeel
9072Nij Altoenae
het Bildt
8566Nij Amerika / Nieuw Amerika
De Fryske Marren
9245Nij Beets
Opsterland
8584Nijbuorren
Súdwest-Fryslân
8422Nijeberkoop / Nijeberkeap
Ooststellingwerf
9217Nijega / Nijegea
Smallingerland
8466Nijehaske
De Fryske Marren
8475Nijeholtpade
Weststellingwerf
8488Nijeholtwolde
Weststellingwerf
8487Nijelamer
Weststellingwerf
8566Nijemardum / Nijemirdum
De Fryske Marren
8651Nijesyl / Nijezijl
Súdwest-Fryslân
8481Nijetrijne
Weststellingwerf
8775Nijhuizum / Nijhuzum
Súdwest-Fryslân
8771Nijlân / Nijland
Súdwest-Fryslân
9257Noardburgum / Noordbergum
Tytsjerksteradiel
9089Noardein
Leeuwarden
8391Noordwolde
Weststellingwerf
8391Noordwolde-Zuid
Weststellingwerf
8629Nykleaster
Súdwest-Fryslân
9062Oensjerk / Oenkerk
Tytsjerksteradiel
8626Offingawier / Offenwier
Súdwest-Fryslân
8421Oldeberkoop / Aldeberkeap
Ooststellingwerf
8474Oldeholtpade
Weststellingwerf
8477Oldeholtwolde
Weststellingwerf
8486Oldelamer
Weststellingwerf
8515Oldeouwer / Alde Ouwer
De Fryske Marren
8479Oldetrijne
Weststellingwerf
9246Olterterp
Opsterland
8854Oosterbierum / Easterbierrum
Franekeradeel
9166Oosterburen
Schiermonnikoog
8897Oosterend
Terschelling
9137Oosternijkerk / Easternijtsjerk
Dongeradeel
8388Oosterstreek
Weststellingwerf
8431Oosterwolde / Easterwâlde
Ooststellingwerf
8536Oosterzee Buren
De Fryske Marren
8536Oosterzee Gietersebrug (?)
De Fryske Marren
8748Oosthem / Easthim
Súdwest-Fryslân
9133Oostmahorn / De Skâns
Dongeradeel
9125Oostrum / Eastrum
Dongeradeel
8899Oost-Vlieland / East-Flylân
Vlieland
9218Opeinde / De Pein
Smallingerland
9283Ophuis / Ophûs
Achtkarspelen
9216Opperburen
Smallingerland
9288Opperkooten / Opperkoaten
Achtkarspelen
8453Oranjewoud / Oranjewâld
Heerenveen
8621Osingahuzen / Osingahuizen
Súdwest-Fryslân
8536Otterweg
De Fryske Marren
8538Otterweg
De Fryske Marren
8426Oud-Appelscha / Ald-Appelskea
Ooststellingwerf
9244Oud Beets
Opsterland
9076Oudebildtdijk / Aldebiltdyk (?)
het Bildt
9078Oudebildtdijk / Aldebiltdyk (?)
het Bildt
9078Oude Biltzijl / Ouwe-Syl
het Bildt
9216Oudega / Aldegea
Smallingerland
8465Oudehaske / Aldehaske
De Fryske Marren
8477Oudeholtwolde / Aldeholtwâlde
Weststellingwerf
8413Oudehorne / Aldhoarne
Heerenveen
9071Oude Leye of Oude Leije (?) / Aldeleie
Leeuwarderadeel
8567Oudemirdum / Aldemardum
De Fryske Marren
8451Oudeschoot / Aldskoat
Heerenveen
8457Oudewegstervaart / Aldeweisterfeart
Heerenveen
9294Oudwoude / Aldwâld
Kollumerland en Nieuwkruisland
8514Ouwster (-) Nijega (?) / Ousternijegea
De Fryske Marren
8513Ouwsterhaule / Ousterhaule
De Fryske Marren
8395Overburen
Weststellingwerf
9136Paesens / Peazens
Dongeradeel
8763Parrega / Parregea
Súdwest-Fryslân
8812Peins
Franekeradeel
8396Peperga
Weststellingwerf
9241Petersburg
Opsterland
8435Petersburg
Ooststellingwerf
8431Petersburg (?)
Ooststellingwerf
8756Piaam
Súdwest-Fryslân
8856Pietersbierum / Pitersbierrum
Franekeradeel
8617Pikesyl / Piekezijl
Súdwest-Fryslân
8749Pingjum / Penjum
Súdwest-Fryslân
8463Polle
De Fryske Marren
8495Poppenhuzen / Poppenhuizen
Heerenveen
9013Poppenwier
Súdwest-Fryslân
9254Quatrebras
Tytsjerksteradiel
9155Raard
Dongeradeel
9012Raerd
Súdwest-Fryslân
8427Ravenswoud / Ravenswâld
Ooststellingwerf
8736Reahûs / Roodhuis
Littenseradiel
9008Reduzum
Leeuwarden
9123Reidswal / Reidswâl
Dongeradeel
9175Reitsum
Ferwerderadiel
8774Remswerd
Súdwest-Fryslân
8832Rewert
Littenseradiel
8811Ried / Rie
Franekeradeel
8641Rien
Littenseradiel
9256Rijptsjerk / Rijperkerk
Tytsjerksteradiel
8572Riis / Rijs
De Fryske Marren
8392Rijsberkampen
Weststellingwerf
9105Rinsumageest / Rinsumageast
Dantumadiel
9034Ritsumazijl / Ritsumasyl
Menameradiel
9284Rohel / Reahel
Achtkarspelen
8507Rohel / Reahel
De Fryske Marren
9284Roodeschuur / Reaskuorre
Achtkarspelen
9067Roodkerk / Readtsjerk
Dantumadiel
8856Roptazijl / Roptasyl (?)
Franekeradeel
8857Roptazijl / Roptasyl (?)
Harlingen
8462Rotstergaast
De Fryske Marren
8463Rotsterhaule
De Fryske Marren
9221Rottevalle / De Rottefalle
Smallingerland
8461Rottum
De Fryske Marren
8564Rûgehúzen / Ruigahuizen
De Fryske Marren
8763Rytseterp
Súdwest-Fryslân
8801Salverd / Salvert
Franekeradeel
8613Sânfurd / Sandfirden
Súdwest-Fryslân
8813Schalsum / Skalsum
Franekeradeel
8761Scharneburen
Súdwest-Fryslân
8517Scharsterbrug / Skarsterbrêge
De Fryske Marren
8483Scherpenzeel
Weststellingwerf
8744Schettens / Skettens
Súdwest-Fryslân
9166Schiermonnikoog
Schiermonnikoog
8816Schingen / Skingen
Menameradiel
9141't Schoor / Skoar
Dongeradeel
9145't Schoor / Skoar
Dongeradeel
8538Schoterzijl
De Fryske Marren
8746Schraard / Skraard
Súdwest-Fryslân
8892Seerijp
Terschelling
9247Selmien
Opsterland
8855Sexbierum / Seisbierrum
Franekeradeel
8647Sibrandabuorren
Súdwest-Fryslân
9263Siegerswoude
Tytsjerksteradiel
9248Siegerswoude / Sigerswâld
Opsterland
9106Sijbrandahuis / Sibrandahûs
Dantumadiel
9257Simmerdyk / Zomerdijk
Tytsjerksteradiel
9076Sint Annaparochie / Sint-Anne
het Bildt
9079Sint Jacobiparochie / Sint-Jabik
het Bildt
8464Sintjohannesga
De Fryske Marren
8521Sint Nicolaasga / Sint Nyk
De Fryske Marren
8742Sjungadijk / Sjungadyk
Súdwest-Fryslân
8721Skarl
Súdwest-Fryslân
8629Skearnegoutum / Scharnegoutum, Nykleaster, De Pôle
Súdwest-Fryslân
9022Skillaerd
Littenseradiel
8567Skou / Schouw
De Fryske Marren
8835Skrins
Littenseradiel
9261Skűlenboarch
Tytsjerksteradiel
8831Skyldum
Littenseradiel
9037Slappeterp
Menameradiel
8556Sleat / Sloten
De Fryske Marren
8489Slijkenburg
Weststellingwerf
9214Smalle Ee / Smelle Ie
Smallingerland
8552Smelbrêge / Smallebrugge
Súdwest-Fryslân
9083Snakkerburen / Snakkerbuorren
Leeuwarden
8601Sneek / SnitsSneek-centrum, Hemdijk, industrieterrein De HemmenSúdwest-Fryslân
8602Sneek / SnitsNoorderhoek I, De LotenSúdwest-Fryslân
8603Sneek / SnitsNoordoosthoek, De Zwette, Noorderhoek IISúdwest-Fryslân
8604Sneek / SnitsPasveer, Stadsfenne, De Domp, Het EilandSúdwest-Fryslân
8605Sneek / SnitsSneek-centrum/oostSúdwest-Fryslân
8606Sneek / SnitsSperkhem, Tuindorp, industrieterrein HoukeslootSúdwest-Fryslân
8607Sneek / SnitsDuinterpen, De BrekkenSúdwest-Fryslân
8608Sneek / SnitsTinga, omgeving LemmerwegSúdwest-Fryslân
8505Snikzwaag
De Fryske Marren
8494Soarremoarre / Sorremorre
Heerenveen
8565Sondel
De Fryske Marren
8478Sonnega
Weststellingwerf
8805Sopsum
Franekeradeel
8522Spannenburg / Spannenburch
De Fryske Marren
8482Spanga
Weststellingwerf
8843Spannum
Littenseradiel
9241Sparjebird / Sparjeburd
Opsterland
8647Spears
Súdwest-Fryslân
8459Spitsendijk
Heerenveen
8835Sprong
Littenseradiel
8715Starum / Stavoren
Súdwest-Fryslân
9131Steenvak / Stienfek
Dongeradeel
8395Steggerda
Weststellingwerf
9133Stiem
Dongeradeel
9051Stiens
Leeuwarderadeel
8749Strand
Súdwest-Fryslân
9871Stroobos
Achtkarspelen
9262Sumar / Suameer
Tytsjerksteradiel
9001Suorein
Leeuwarden
9231Surhuisterveen / Surhústerfean
Achtkarspelen
9283Surhuizum / Surhuzum
Achtkarspelen
9283Surhuizumer Mieden / Surhuzumer Mieden
Achtkarspelen
9265Suwâld / Suawoude
Tytsjerksteradiel
8636Swaenwert
Littenseradiel
9087Swichum
Leeuwarden
8468Sythuizen
De Fryske Marren
9133Teerd / Teard
Dongeradeel
9085Teerns / TearnsZuiderburenLeeuwarden
8449Terband / Terbant
Heerenveen
9178Tergrêft
Ferwerderadiel
8493Terherne
De Fryske Marren
8476Ter Idzard
Weststellingwerf
8542Terkaple
De Fryske Marren
9145Ternaard
Dongeradeel
8524Teroele
De Fryske Marren
8881West-Terschelling
Terschelling
9014Tersoal
Súdwest-Fryslân
8407Terwispel
Opsterland
8426Terwisscha
Ooststellingwerf
9131Tibma / De Tibben
Dongeradeel
9051Tichelwurk
Leeuwarderadeel
9145Tijeburen / Teyebuorren
Dongeradeel
8406Tijnje / De Tynje
Opsterland
9125Tilburen / Tilbuorren
Dongeradeel
9088Tjaard
Leeuwarden
8458Tjalleberd / Tsjalbert
Heerenveen
8842Tjeppenboer
Littenseradiel
8522Tjerkgaast / Tsjerkgaast
De Fryske Marren
8765Tjerkwerd / Tsjerkwert
Súdwest-Fryslân
8625Toppenhuzen / Oppenhuizen
Súdwest-Fryslân
9296Triemen / De Trieme
Kollumerland en Nieuwkruisland
8734Trijehuzen
Littenseradiel
8804Tritzum / Tritsum
Franekeradeel
8424Tronde
Ooststellingwerf
8581Trophorne
De Fryske Marren
9012Tsienzerbuorren
Leeuwarden
9022Tsjeintgum
Littenseradiel
9021Tsjerkebuorren
Littenseradiel
8772Tsjalhuzum / Tjalhuizum
Súdwest-Fryslân
8632Turns / Tirns
Súdwest-Fryslân
8624Twellingea / Uitwellingerga
Súdwest-Fryslân
9286Twijzel / Twizel
Achtkarspelen
9287Twijzelerheide / Twizelerheide
Achtkarspelen
9255Tytsjerk / Tietjerk
Tytsjerksteradiel
8804Tzum / Tsjom
Franekeradeel
8851Tzummarum / Tsjummearum
Franekeradeel
9216Uiteinde
Smallingerland
8871Ungabuurt
Harlingen
9247Ureterp / Oerterp
Opsterland
9247Ureterp aan de Vaart / Oerterp oan de Feart
Opsterland
9297Veenklooster / Feankleaster
Kollumerland en Nieuwkruisland
9269Veenwouden / Feanwâlden
Dantumadiel
9269Veenwoudsterwal / Feanwâldsterwâl
Dantumadiel
8467Vegelinsoord
De Fryske Marren
8423Veneburen
Ooststellingwerf
8431Venekoten / FenekoatenVenekoten-noord; Venekoten-zuidOoststellingwerf
8507Vierhuis
De Fryske Marren
8919Vierhuis
Leeuwarden
8758Vierhuizen
Súdwest-Fryslân
9145Vijfhuizen / Fiifhuzen
Dongeradeel
8393Vinkega
Weststellingwerf
9145Visbuurt / Fiskbuorren
Dongeradeel
8899Vlieland / Flylân
Vlieland
8857Voorrijp / Foarryp
Harlingen
9077Vrouwenparochie / Froubuurt
het Bildt
8845Waaksens / Waaxens
Littenseradiel
9152Waaxens
Dongeradeel
8551Wâldsein / Woudsend
Súdwest-Fryslân
8835Wammert
Littenseradiel
9178Wânswert
Ferwerderadiel
8802War
Franekeradeel
9852Warfstermolen
Kollumerland en Nieuwkruisland
8711Warkum / Workum
Súdwest-Fryslân
9245Warniahuizen (?)
Opsterland
8495Warniahuizen
Heerenveen
8721Warns
Súdwest-Fryslân
9004Warstiens
Leeuwarden
9003Warten
Leeuwarden
8434Waskemeer / Waskemar
Ooststellingwerf
8831Weakens
Littenseradiel
9295Weardebuorren
Kollumerland en Nieuwkruisland
9024Weidum
Littenseradiel
8431Weper / De Weper
Ooststellingwerf
8431Weperpolder
Ooststellingwerf
9005Wergea
Leeuwarden
9088Werpsterhoek / Werpsterhoek
Leeuwarden
8881West aan Zee
Terschelling
9295Westerburen / Westerbuorren
Kollumerland en Nieuwkruisland
9295Westergeest
Kollumerland en Nieuwkruisland
8842Westerein
Littenseradiel
9073Westernijtsjerk
Ferwerderadiel
8616Westhim / Westhem
Súdwest-Fryslân
9075Westhoek
het Bildt
9122Wetsens / Wetzens
Dongeradeel
9143Wie
Dongeradeel
9043Wier
Menameradiel
9141Wierum
Dongeradeel
8835Wieuwens
Littenseradiel
9294Wijgeest / Wygeast
Kollumerland en Nieuwkruisland
8857Wijnaldum / Winaem
Harlingen
9241Wijnjeterpverlaat / Weinterpfallaat (?)
Opsterland
9241Wijnjewoude / Wynjewâld
Opsterland
8563Wikel / Wijckel
De Fryske Marren
8831Winsum
Littenseradiel
8426Willemstad
Ooststellingwerf
9088Wirdum / Wurdum
Leeuwarden
8748Witmarsum / Wytmarsum
Súdwest-Fryslân
9261't Wytfean / Witveen
Tytsjerksteradiel
8637Wiuwert / Wieuwerd
Littenseradiel
8842Wjelsryp / Welsrijp
Littenseradiel
8774Wolsum
Súdwest-Fryslân
8471Wolvega
Weststellingwerf
8472Wolvega (2 losse wijken in noordoost en in oost)Weststellingwerf
8731Wommels
Littenseradiel
8757Wonneburen
Súdwest-Fryslân
8747Wons / Wûns
Súdwest-Fryslân
9113Wouterswoude / Wâlterswâld
Dantumadiel
9091Wyns / Wijns
Tytsjerksteradiel
9089Wytgaard
Leeuwarden
8635Yndyk / Indijk
Littenseradiel
8553Yndyk / Indijk
Súdwest-Fryslân
8554Ypekolsgea / Ypecolsga
Súdwest-Fryslân
8633Ysbrechtum
Súdwest-Fryslân
9298Zandbulten / Sânbulten
Kollumerland en Nieuwkruisland
9211Zandburen
Smallingerland
8389Zandhuizen
Weststellingwerf
8508Zevenbuurt
De Fryske Marren
9291Zevenhuizen
Kollumerland en Nieuwkruisland
9086Zuiderburen (?)
Leeuwarden
8424Zuidho(o)rn ? / Súdhorn
Ooststellingwerf
8751Zurich / Surch
Súdwest-Fryslân
9271Zwaagwesteinde / De Westerein
Dantumadiel
9299Zwagerbosch / Sweagerbosk
Kollumerland en Nieuwkruisland
9079Zwarte Haan
het Bildt
8814Zweins / Sweins
Franekeradeel

Terug naar de beginpagina van www.metatopos.eu