Alle plaatsen en buurtschappen in de provincie Fryslân, op postcode gesorteerd
All names of places and hamlets in the Dutch province of Fryslân listed by postal code

Idem op gemeente gesorteerd/
Idem, but listed by municipality
Idem op plaatsnaam gesorteerd/
Idem, but listed by place name
Idem met woonplaatscode/
Idem with place name code
Latest update/
Laatst gewijzigd:
16 juni 2015
Post-
code /
Postal
code
Plaatsnaam /
Place name
Wijknaam /
District name
Gemeente /
Municipality
8388Oosterstreek
Weststellingwerf
8389Zandhuizen
Weststellingwerf
8391Noordwolde
Weststellingwerf
8391Noordwolde-Zuid
Weststellingwerf
8392Boekelte
Weststellingwerf
8392Boijl
Weststellingwerf
8392Rijsberkampen
Weststellingwerf
8393Vinkega
Weststellingwerf
8394De Hoeve
Weststellingwerf
8395Overburen
Weststellingwerf
8395Steggerda
Weststellingwerf
8396Peperga
Weststellingwerf
8397De Blesse
Weststellingwerf
8398Blesdijke
Weststellingwerf
8401Gorredijk / De Gordyk
Opsterland
8403Jonkersland / Jonkerslân
Opsterland
8404Langezwaag / Langsweagen
Opsterland
8405De Wijngaarden / De Wyngaarden
Opsterland
8405Luxwoude / Lúkswâld
Opsterland
8406Tijnje / De Tynje
Opsterland
8407Terwispel
Opsterland
8408Jubbegaastercompagnie / De Kompenije
Opsterland
8408Lippenhuizen / Lippenhuzen
Opsterland
8409Hemrik
Opsterland
8411Jubbega / Jobbegea
Heerenveen
8411Jubbega-Schurega
Heerenveen
8412Hoornsterzwaag / Hoarnstersweach
Heerenveen
8413Oudehorne / Aldhoarne
Heerenveen
8414Nieuwehorne / Nijhoarne
Heerenveen
8415Bontebok
Heerenveen
8421Oldeberkoop / Aldeberkeap
Ooststellingwerf
8422Nijeberkoop / Nijeberkeap
Ooststellingwerf
8423Laag-Duurswoude / Leech-Duerswâld
Ooststellingwerf
8423Makkinga / Makkingea
Ooststellingwerf
8423Veneburen
Ooststellingwerf
8424Elsloo / Elslo
Ooststellingwerf
8424Tronde
Ooststellingwerf
8424Zuidho(o)rn ? / Súdhorn
Ooststellingwerf
8425Langedijke / Langedike
Ooststellingwerf
8426Aekinga
Ooststellingwerf
8426Appelscha / Appelskea
Ooststellingwerf
8426Oud-Appelscha / Ald-Appelskea
Ooststellingwerf
8426Terwisscha
Ooststellingwerf
8426Willemstad
Ooststellingwerf
8427Ravenswoud / Ravenswâld
Ooststellingwerf
8428Fochteloo / De Fochtel
Ooststellingwerf
8431Boekhorst
Ooststellingwerf
8431De Knolle
Ooststellingwerf
8431Hoog-Duurswoude / Heech Duerswâld
Ooststellingwerf
8431Moskou (?)
Ooststellingwerf
8431Oosterwolde / Easterwâlde
Ooststellingwerf
8431Petersburg (?)
Ooststellingwerf
8431Venekoten / FenekoatenVenekoten-noord; Venekoten-zuidOoststellingwerf
8431Weper / De Weper
Ooststellingwerf
8431Weperpolder
Ooststellingwerf
8432Haule / De Haule
Ooststellingwerf
8433Haulerwijk / Haulerwyk
Ooststellingwerf
8434Waskemeer / Waskemar
Ooststellingwerf
8435Donkerbroek
Ooststellingwerf
8435Moskou
Ooststellingwerf
8435Petersburg
Ooststellingwerf
8441Heerenveen / It HearrenfeanNoord, bedrijventerrein KanaalHeerenveen
8442Heerenveen / It Hearrenfeancentrum, Lege Midden, bedrijventerrein 't MeerHeerenveen
8443Heerenveen / It HearrenfeanDe AkkersHeerenveen
8444Heerenveen / It HearrenfeanDe KuinderHeerenveen
8444Anneburen / Annebuorren (?)
Heerenveen
8445Heerenveen / It HearrenfeanDe HeideHeerenveen
8446Heerenveen / It HearrenfeanDe GreidenHeerenveen
8447Heerenveen / It HearrenfeanNijehaske, businesspark FrieslandHeerenveen
8448Heerenveen / It HearrenfeanSkoatterwâld, bedrijventerrein De KavelsHeerenveen
8449Terband / Terbant
Heerenveen
8451Anneburen / Annebuorren (?)
Heerenveen
8451Oudeschoot / Aldskoat
Heerenveen
8452Nieuweschoot / Nijskoat
Heerenveen
8453Heerenveen / It HearrenfeanOranjewoud-NoordHeerenveen
8453Oranjewoud / Oranjewâld
Heerenveen
8454Mildam / Mildaam
Heerenveen
8455Katlijk / Ketlik
Heerenveen
8456De Knipe
Heerenveen
8457Gersloot / Gersleat
Heerenveen
8457Oudewegstervaart / Aldeweisterfeart
Heerenveen
8458Tjalleberd / Tsjalbert
Heerenveen
8459Luinjeberd / Lúnbert
Heerenveen
8459Spitsendijk
Heerenveen
8461Rottum
De Fryske Marren
8462Rotstergaast
De Fryske Marren
8463Polle
De Fryske Marren
8463Rotsterhaule
De Fryske Marren
8464Sintjohannesga
De Fryske Marren
8465Oudehaske
De Fryske Marren
8466Nijehaske
De Fryske Marren
8467Vegelinsoord
De Fryske Marren
8468Haskerdijken / Haskerdiken
De Fryske Marren
8468Sythuizen
De Fryske Marren
8469Nieuwebrug / Nijbręge
De Fryske Marren
8471Wolvega
Weststellingwerf
8472Wolvega(2 losse wijken in noordoost en in oost)Weststellingwerf
8474Oldeholtpade
Weststellingwerf
8475Nijeholtpade
Weststellingwerf
8476Ter Idzard
Weststellingwerf
8477Oldeholtwolde
Weststellingwerf
8478Sonnega
Weststellingwerf
8479Oldetrijne
Weststellingwerf
8481Nijetrijne
Weststellingwerf
8482Spanga
Weststellingwerf
8483Scherpenzeel
Weststellingwerf
8484Langelille
Weststellingwerf
8485Munnekeburen
Weststellingwerf
8486Oldelamer
Weststellingwerf
8487Nijelamer
Weststellingwerf
8488Nijeholtwolde
Weststellingwerf
8489Slijkenburg
Weststellingwerf
8491Akkrum
Heerenveen
8493Terherne
De Fryske Marren
8494Burstum / Birstum
Heerenveen
8494Nes
Heerenveen
8494Soarremoarre / Sorremorre
Heerenveen
8495Aldeboarn
Heerenveen
8495Easterboarn / Oosterboorn
Heerenveen
8495Poppenhuzen / Poppenhuizen
Heerenveen
8495Warniahuizen
Heerenveen
8497Goëngahuizen / Goaiďngahuzen
Smallingerland
8501Joure / De Jouwer
De Fryske Marren
8502Joure-noord / De Jouwer-noord (enclave)
De Fryske Marren
8505Snikzwaag
De Fryske Marren
8506Haskerhorne / Haskerhoarne
De Fryske Marren
8507Rohel / Reahel
De Fryske Marren
8507Vierhuis
De Fryske Marren
8508Delfstrahuizen
De Fryske Marren
8508Zevenbuurt
De Fryske Marren
8511Ballingbuur
De Fryske Marren
8511Goingarijp
De Fryske Marren
8512Broek
De Fryske Marren
8512Broek-Noord
De Fryske Marren
8513Ouwsterhaule / Ousterhaule
De Fryske Marren
8514Ouwster (-) Nijega (?) / Ousternijegea
De Fryske Marren
8515Oldeouwer / Alde Ouwer
De Fryske Marren
8516Doniaga / Dunegea
De Fryske Marren
8517Scharsterbrug / Skarsterbręge
De Fryske Marren
8521De Rijlst
De Fryske Marren
8521Finkeburen / Finkebuorren
De Fryske Marren
8521Heide
De Fryske Marren
8521Sint Nicolaasga / Sint Nyk
De Fryske Marren
8522Spannenburg / Spannenburch
De Fryske Marren
8522Tjerkgaast / Tsjerkgaast
De Fryske Marren
8523Idskenhuizen / Jiskenhuzen
De Fryske Marren
8524Teroele
De Fryske Marren
8525Langweer / Langwar
De Fryske Marren
8526Boornzwaag / Boarnsweach
De Fryske Marren
8527Legemeer / Legemear of Legemar ?
De Fryske Marren
8528Dijken / Diken
De Fryske Marren
8529Kûfurderrige / Koufurderrige
Súdwest-Fryslân
8531LemmerLemsterhoek (?)De Fryske Marren
8532LemmerLemmer-noord (enclave)De Fryske Marren
8534Eesterga
De Fryske Marren
8535Follega
De Fryske Marren
8536Oosterzee Buren
De Fryske Marren
8536Oosterzee Gietersebrug
De Fryske Marren
8536Otterweg (?)
De Fryske Marren
8537Commissiepolle
De Fryske Marren
8537Echten
De Fryske Marren
8538Bantega
De Fryske Marren
8538Kooisloot (?)
De Fryske Marren
8538Otterweg (?)
De Fryske Marren
8538Schoterzijl
De Fryske Marren
8539Echtenerbrug
De Fryske Marren
8541Akmarijp / Eagmaryp
De Fryske Marren
8542Terkaple
De Fryske Marren
8551Wâldsein / Woudsend
Súdwest-Fryslân
8552Smelbręge / Smallebrugge
Súdwest-Fryslân
8553Yndyk / Indijk
Súdwest-Fryslân
8554Ypekolsgea / Ypecolsga
Súdwest-Fryslân
8556Sleat / Sloten
De Fryske Marren
8561Balk
De Fryske Marren
8563De Bargebek / Bargebek
De Fryske Marren
8563Iwert
De Fryske Marren
8563Wikel / Wijckel
De Fryske Marren
8564Rûgehúzen / Ruigahuizen
De Fryske Marren
8565Delbuorren / Delburen
De Fryske Marren
8565Sondel
De Fryske Marren
8566Heaburgen / Hooibergen
De Fryske Marren
8566Nij Amerika / Nieuw Amerika
De Fryske Marren
8566Nijemardum / Nijemirdum
De Fryske Marren
8567Heechhiem
De Fryske Marren
8567Aldemardum / Oudemirdum
De Fryske Marren
8567Skou / Schouw
De Fryske Marren
8571Harich
De Fryske Marren
8571Harich Westerein / Harich Westerend
De Fryske Marren
8571De Bels
De Fryske Marren
8572Riis / Rijs
De Fryske Marren
8573Murns / Mirns
De Fryske Marren
8574Bakhúzen / Bakhuizen
De Fryske Marren
8581Ealahúzen / Elahuizen
De Fryske Marren
8581Trophorne
De Fryske Marren
8582Aldegea / Oudega
De Fryske Marren
8583Kolderwâlde / Kolderwolde
De Fryske Marren
8584Himmelum
Súdwest-Fryslân
8584Nijbuorren
Súdwest-Fryslân
8601Sneek / SnitsSneek-centrum, Hemdijk, industrieterrein De HemmenSúdwest-Fryslân
8602Sneek / SnitsNoorderhoek I, De LotenSúdwest-Fryslân
8603Sneek / SnitsNoordoosthoek, De Zwette, Noorderhoek IISúdwest-Fryslân
8604Sneek / SnitsPasveer, Stadsfenne, De Domp, Het EilandSúdwest-Fryslân
8605Sneek / SnitsSneek-centrum/oostSúdwest-Fryslân
8606Sneek / SnitsSperkhem, Tuindorp, industrieterrein HoukeslootSúdwest-Fryslân
8607Sneek / SnitsDuinterpen, De BrekkenSúdwest-Fryslân
8608Sneek / SnitsTinga, omgeving LemmerwegSúdwest-Fryslân
8611De Gaastmar / Gaastmeer
Súdwest-Fryslân
8611De Lytse Gaastmar / Kleine Gaastmeer
Súdwest-Fryslân
8611Fiskersbuorren / Vissersburen
Súdwest-Fryslân
8612Idzegea / Idzega
Súdwest-Fryslân
8613Sânfurd / Sandfirden
Súdwest-Fryslân
8614Aldegea / Oudega
Súdwest-Fryslân
8615Blauhûs / Blauwhuis
Súdwest-Fryslân
8616Feytebuorren
Súdwest-Fryslân
8616Westhim / Westhem
Súdwest-Fryslân
8617Abbegea / Abbega
Súdwest-Fryslân
8617Abbegeasterke(a)tting (?) / Abbegaasterketting
Súdwest-Fryslân
8617Pikesyl / Piekezijl
Súdwest-Fryslân
8618Draeisterhuzen / Draaisterhuizen
Súdwest-Fryslân
8618Easthim / Oosthem
Súdwest-Fryslân
8621Heech / Heeg
Súdwest-Fryslân
8621It Beaken
Súdwest-Fryslân
8621Lytshuzen / Lijtshuizen
Súdwest-Fryslân
8621Osingahuzen / Osingahuizen
Súdwest-Fryslân
8622De Hommerts / Hommerts
Súdwest-Fryslân
8622Lippenwoude
Súdwest-Fryslân
8623Jutryp / Jutrijp
Súdwest-Fryslân
8624Twellingea / Uitwellingerga
Súdwest-Fryslân
8625Toppenhuzen / Oppenhuizen
Súdwest-Fryslân
8626Offingawier / Offenwier
Súdwest-Fryslân
8627Gau / Gauw
Súdwest-Fryslân
8628Goaiïngea / Goënga
Súdwest-Fryslân
8629Nykleaster
Súdwest-Fryslân
8629De Pôle
Súdwest-Fryslân
8629Skearnegoutum / Scharnegoutum
Súdwest-Fryslân
8631Loënga / Loaiďngea
Súdwest-Fryslân
8632Annabuorren
Súdwest-Fryslân
8632Turns / Tirns
Súdwest-Fryslân
8633Ysbrechtum
Súdwest-Fryslân
8635Boazum / Bozum
Littenseradiel
8635Klaeiterp
Littenseradiel
8635Makkum
Littenseradiel
8635Yndyk / Indijk
Littenseradiel
8636Britswert / Britswerd
Littenseradiel
8636Jeth
Littenseradiel
8636Swaenwert
Littenseradiel
8637Wiuwert / Wieuwerd
Littenseradiel
8641Rien
Littenseradiel
8642Lytsewierrum / Lutkewierum
Littenseradiel
8643Dearsum
Súdwest-Fryslân
8647Sibrandabuorren
Súdwest-Fryslân
8647Spears
Súdwest-Fryslân
8651Drylts / IJlst
Súdwest-Fryslân
8651Nijesyl / Nijezijl
Súdwest-Fryslân
8658Greonterp
Súdwest-Fryslân
8701Bolsward / Boalsert - centrum
Súdwest-Fryslân
8702Bolsward / Boalsert - noordoost
Súdwest-Fryslân
8711Kleine Wiske
Súdwest-Fryslân
8711Warkum / Workum
Súdwest-Fryslân
8713Hylpen / Hindeloopen
Súdwest-Fryslân
8715Starum/ Stavoren
Súdwest-Fryslân
8721Laaksum / Laaxum
Súdwest-Fryslân
8721Skarl
Súdwest-Fryslân
8721Warns
Súdwest-Fryslân
8722Molkwar / Molkwerum
Súdwest-Fryslân
8723Galamadammen
Súdwest-Fryslân
8723Grote Wiske
Súdwest-Fryslân
8723Koudum
Súdwest-Fryslân
8724Brandeburen / Brânbuorren
Súdwest-Fryslân
8724De Hel
Súdwest-Fryslân
8724It Heidenskip
Súdwest-Fryslân
8731Wommels
Littenseradiel
8732Kûbaard / Kubaard
Littenseradiel
8732De Grits
Littenseradiel
8733Iens / Edens
Littenseradiel
8734Easterein / Oosterend
Littenseradiel
8734Trijehuzen
Littenseradiel
8735Itens
Littenseradiel
8736Reahûs / Roodhuis
Littenseradiel
8736Meilahuzen
Littenseradiel
8737Hidaard
Littenseradiel
8737De Kliuw
Littenseradiel
8741Hartwerd / Hartwert
Súdwest-Fryslân
8742Burgwerd / Burchwert
Súdwest-Fryslân
8742Hemert / Himert
Súdwest-Fryslân
8742Sjungadijk / Sjungadyk
Súdwest-Fryslân
8743Hichtum
Súdwest-Fryslân
8744Schettens / Skettens
Súdwest-Fryslân
8745Longerhouw / Longerhou
Súdwest-Fryslân
8746Schraard / Skraard
Súdwest-Fryslân
8747Hayum
Súdwest-Fryslân
8747Wons / Wûns
Súdwest-Fryslân
8748Harkezijl
Súdwest-Fryslân
8748It Fliet
Súdwest-Fryslân
8748Kampen
Súdwest-Fryslân
8748Koudehuizum
Súdwest-Fryslân
8748Oosthem / Easthim
Súdwest-Fryslân
8748Witmarsum / Wytmarsum
Súdwest-Fryslân
8749De Blokken
Súdwest-Fryslân
8749Pingjum
Súdwest-Fryslân
8749Strand
Súdwest-Fryslân
8751Gooium
Súdwest-Fryslân
8751Zurich / Surch
Súdwest-Fryslân
8752Kornwerderzand
Súdwest-Fryslân
8753Cornwerd / Koarnwert
Súdwest-Fryslân
8754Engwier
Súdwest-Fryslân
8754Makkum
Súdwest-Fryslân
8755Idsegahuizum / Skuzum
Súdwest-Fryslân
8756Kooihuizen
Súdwest-Fryslân
8756Piaam
Súdwest-Fryslân
8757Gaast
Súdwest-Fryslân
8757Wonneburen
Súdwest-Fryslân
8758Allingawier
Súdwest-Fryslân
8758Vierhuizen
Súdwest-Fryslân
8759Exmorra / Eksmoarre
Súdwest-Fryslân
8759Exmorrazijl / Eksmoarresyl
Súdwest-Fryslân
8761Doniaburen
Súdwest-Fryslân
8761Ferwoude / Ferwâlde
Súdwest-Fryslân
8761Scharneburen
Súdwest-Fryslân
8762Atzeburen
Súdwest-Fryslân
8762Hieslum
Súdwest-Fryslân
8762Idserdaburen / Idzerdabuorren
Súdwest-Fryslân
8763Jousterp
Súdwest-Fryslân
8763Parrega / Parregea
Súdwest-Fryslân
8763Rytseterp
Súdwest-Fryslân
8764Arkum
Súdwest-Fryslân
8764Dedgum / Dedzjum
Súdwest-Fryslân
8765Baburen
Súdwest-Fryslân
8765Eemswoude / Ymswâlde
Súdwest-Fryslân
8765Jonkershuizen
Súdwest-Fryslân
8765Tjerkwerd / Tsjerkwert
Súdwest-Fryslân
8766Breezanddijk / Breesândyk
Súdwest-Fryslân
8771Nijlân / Nijland
Súdwest-Fryslân
8772Tsjalhuzum / Tjalhuizum
Súdwest-Fryslân
8773Folsgeare / Folsgare
Súdwest-Fryslân
8774Jouswerd
Súdwest-Fryslân
8774Remswerd
Súdwest-Fryslân
8774Fijfhûs / Vijfhuis
Súdwest-Fryslân
8774Wolsum
Súdwest-Fryslân
8775Nijhuizum / Nijhuzum
Súdwest-Fryslân
8801Doijum / Doaium
Franekeradeel
8801Franeker / Frjentsjercentrum, zuidFranekeradeel
8801Kie
Franekeradeel
8801Kiesterzijl / Kiestersyl (?)
Franekeradeel
8801Lutjelollum
Franekeradeel
8801Miedum
Franekeradeel
8801Salverd / Salvert
Franekeradeel
8802Arkens
Franekeradeel
8802Franeker / FrjentsjernoordFranekeradeel
8802War
Franekeradeel
8804Fatum
Franekeradeel
8804Tritzum / Tritsum
Franekeradeel
8804Tzum / Tsjom
Franekeradeel
8805Hitzum / Hitsum
Franekeradeel
8805Sopsum
Franekeradeel
8806Achlum
Franekeradeel
8807Herbaijum / Hjerbeam
Franekeradeel
8807Kiesterzijl / Kiestersyl (?)
Franekeradeel
8808Dongjum / Doanjum
Franekeradeel
8809Boer
Franekeradeel
8811Ried / Rie
Franekeradeel
8812Peins
Franekeradeel
8813Schalsum / Skalsum
Franekeradeel
8814Kingmatille / Keimpetille (?)
Franekeradeel
8814Zweins / Sweins
Franekeradeel
8816Schingen / Skingen
Menameradiel
8821Dijksterburen / Dyksterbuorren
Súdwest-Fryslân
8821Kimswerd / Kimswert
Súdwest-Fryslân
8822Arum
Súdwest-Fryslân
8822Baarderburen / Baardbuorren
Súdwest-Fryslân
8822Grauwe Kat
Súdwest-Fryslân
8823Lollum
Súdwest-Fryslân
8831Skyldum
Littenseradiel
8831Weakens
Littenseradiel
8831Winsum
Littenseradiel
8832Húns / Huins
Littenseradiel
8832Rewert
Littenseradiel
8833Leons / Lions
Littenseradiel
8834Baard
Littenseradiel
8835Easterlittens / Oosterlittens
Littenseradiel
8835Skrins
Littenseradiel
8835Sprong
Littenseradiel
8835Wieuwens
Littenseradiel
8835Wammert
Littenseradiel
8835Wieuwens
Littenseradiel
8841Baaium / Baijum
Littenseradiel
8842't Heechhout
Littenseradiel
8842Tjeppenboer
Littenseradiel
8842Westerein
Littenseradiel
8842Wjelsryp / Welsrijp
Littenseradiel
8843Bonkwert/ Bonkwerd
Littenseradiel
8843Spannum
Littenseradiel
8844Hinnaard / Hennaard
Littenseradiel
8844Montsamabuorren
Littenseradiel
8845Waaksens / Waaxens
Littenseradiel
8851Koehool / Koehoal
Franekeradeel
8851Tzummarum / Tsjummearum
Franekeradeel
8852Firdgum / Furdgum
Franekeradeel
8853Klooster-Lidlum / Kleaster-Lidlum
Franekeradeel
8854Oosterbierum / Easterbierrum
Franekeradeel
8855Sexbierum / Seisbierrum
Franekeradeel
8856Pietersbierum / Pitersbierrum
Franekeradeel
8856Roptazijl / Roptasyl (?)
Franekeradeel
8857Roptazijl / Roptasyl (?)
Harlingen
8857Voorrijp / Foarryp
Harlingen
8857Wijnaldum / Winaem
Harlingen
8861Harlingen / HarnsKoningsbuurtHarlingen
8862Harlingen / HarnsOosterparkHarlingen
8871Ungabuurt
Harlingen
8872De Blijnse
Harlingen
8872Midlum / Mullum
Harlingen
8881West-Terschelling
Terschelling
8881West aan Zee
Terschelling
8882Hee
Terschelling
8883Horp
Terschelling
8883Kaard (?)
Terschelling
8884Baaiduinen
Terschelling
8885Kinnum
Terschelling
8891Midsland
Terschelling
8891Midsland aan Zee
Terschelling
8891Midsland-Noord
Terschelling
8892Seerijp
Terschelling
8893Landerum
Terschelling
8894Formerum
Terschelling
8894Formerum aan Zee
Terschelling
8895Lies
Terschelling
8896Hoorn
Terschelling
8897Oosterend
Terschelling
8899Vlieland / Flylân, Oost-Vlieland / East-Flylân
Vlieland
8911Leeuwarden / LjouwertbinnenstadLeeuwarden
8912Leeuwarden / LjouwertSpoordok, Kalkovens, Schenkenschans, De ZwetteLeeuwarden
8913Leeuwarden / LjouwertVosseparkLeeuwarden
8914Leeuwarden / LjouwertBusinesspark LeeuwardenLeeuwarden
8915Leeuwarden / LjouwertWesteinde, Valeriuskwartier-westLeeuwarden
8916Leeuwarden / LjouwertValeriuskwartier-oostLeeuwarden
8917Leeuwarden / Ljouwertomgeving SpanjaardslaanLeeuwarden
8918Leeuwarden / LjouwertBilgaardLeeuwarden
8919Leeuwarden / Ljouwertvliegbasis LeeuwardenLeeuwarden
8919Vierhuis
Leeuwarden
8921Leeuwarden / Ljouwertomgeving Cambuursterpad, CoopmansstraatLeeuwarden
8922Leeuwarden / Ljouwertomgeving GoudenregenstraatLeeuwarden
8923Leeuwarden / LjouwertVrijheidswijkLeeuwarden
8924Leeuwarden / LjouwertSchieringen, HeechterpLeeuwarden
8925Leeuwarden / LjouwertCamminghaburenLeeuwarden
8926Leeuwarden / Ljouwertrecreatiegebied De Groene SterLeeuwarden
8927Leeuwarden / Ljouwertnieuwe wijk ten noorden van CamminghaburenLeeuwarden
8931Leeuwarden / LjouwertNylânLeeuwarden
8932Leeuwarden / LjouwertHuizum / Huzum, omgeving Schrans, Ferdinand Bolstraat, Carel FabritiusstraatLeeuwarden
8933Leeuwarden / Ljouwertomgeving ZuiderpleinLeeuwarden
8934Leeuwarden / LjouwertHuizum / Huzum-Dorp, omgeving Borniastraat, EmmakadeLeeuwarden
8935Leeuwarden / LjouwertAldlânLeeuwarden
8936Leeuwarden / LjouwertWielenpolleLeeuwarden
8937Leeuwarden / Ljouwertomgeving Leeuwarder JachthavenLeeuwarden
8938Leeuwarden / LjouwertHemrikLeeuwarden
9001Goat(t)um
Leeuwarden
9001Grou
Leeuwarden
9001Suorein
Leeuwarden
9003Warten
Leeuwarden
9004Warstiens
Leeuwarden
9005Domwier
Leeuwarden
9005Naarderbuorren
Leeuwarden
9005Wergea
Leeuwarden
9006Eagum
Leeuwarden
9007Idaerd
Leeuwarden
9008Reduzum
Leeuwarden
9009Friens
Leeuwarden
9011Abbenwier
Leeuwarden
9011Jirnsum
Leeuwarden
9012Flânsum
Súdwest-Fryslân
9012Ingwert
Súdwest-Fryslân
9012Raerd
Súdwest-Fryslân
9012Tsienzerbuorren
Leeuwarden
9013Poppenwier
Súdwest-Fryslân
9014Tersoal
Súdwest-Fryslân
9021Easterwierrum / Oosterwierum
Littenseradiel
9021Tsjerkebuorren
Littenseradiel
9022Mantgum
Littenseradiel
9022Skillaerd
Littenseradiel
9022Tsjeintgum
Littenseradiel
9023Fûns
Littenseradiel
9023De Him
Littenseradiel
9023Hesens
Littenseradiel
9023Jorwert / Jorwerd
Littenseradiel
9024Weidum
Littenseradiel
9025Bears / Beers
Littenseradiel
9026Jellum
Littenseradiel
9027Hilaard / Hijlaard
Littenseradiel
9027Hoptille
Littenseradiel
9031Boksum
Menameradiel
9032Blessum
Menameradiel
9033Deinum
Menameradiel
9034Marssum
Menameradiel
9034Ritsumazijl / Ritsumasyl
Menameradiel
9035Dronrijp / Dronryp
Menameradiel
9035Hatsum
Menameradiel
9036Menaldum / Menaam
Menameradiel
9037Slappeterp
Menameradiel
9038Engelum / Ingelum
Menameradiel
9041Berlikum / Berltsum
Menameradiel
9041Kleaster Anjum
Menameradiel
9043Wier
Menameradiel
9044Beetgum / Bitgum
Menameradiel
9045Beetgumermolen / Bitgummole
Menameradiel
9045Dijksterhuizen / Dyksterhuzen
Menameradiel
9047Minnertsga / Minnertsgea
het Bildt
9051Bartlehiemaan de weg naar Tichelwurk: ten zuiden van Finkumervaart en ten westen van Dokkumer EeLeeuwarderadeel
9051Stiens
Leeuwarderadeel
9051Tichelwurk
Leeuwarderadeel
9053Finkum
Leeuwarderadeel
9054Hijum / Hyum ?
Leeuwarderadeel
9055Britsum
Leeuwarderadeel
9056Cornjum / Koarnjum
Leeuwarderadeel
9057Jelsum
Leeuwarderadeel
9057't Haantje
Leeuwarderadeel
9061Gytsjerk / Giekerk
Tytsjerksteradiel
9061Gytsjerksterhoeke / Giekerkerhoek
Tytsjerksteradiel
9061De Trynwâlden / Trijnwouden (?)
Tytsjerksteradiel
9062De Trynwâlden / Trijnwouden (?)
Tytsjerksteradiel
9062Oensjerk / Oenkerk
Tytsjerksteradiel
9063Mûnein / Molenend
Tytsjerksteradiel
9064Aldtsjerk / Oudkerk
Tytsjerksteradiel
9064Bartlehiemzuidelijk deel van bebouwde kom (tussen Wyns en Burdaard), richting RhaladijkTytsjerksteradiel
9064Zevenhuizen (?)
Tytsjerksteradiel
9067Roodkerk / Readtsjerk
Dantumadiel
9071Oude Leye of Oude Leije (?) / Aldeleie
Leeuwarderadeel
9072Nij Altoenae
het Bildt
9073Marrum
Ferwerderadiel
9073Westernijtsjerk
Ferwerderadiel
9074BartlehiemZuidermiedweg nabij de FinkumervaartFerwerderadiel
9074Hallum
Ferwerderadiel
9074Hallumerhoeke
Ferwerderadiel
9075Westhoek
het Bildt
9076Nieuwebildtdijk / Nijebiltdyk (?)
het Bildt
9076Oudebildtdijk / Aldebiltdyk (?)
het Bildt
9076Sint Annaparochie / Sint-Anne
het Bildt
9077Vrouwenparochie / Froubuurt
het Bildt
9078Nieuwebildtdijk / Nijebiltdyk (?)
het Bildt
9078Oudebildtdijk / Aldebiltdyk (?)
het Bildt
9078Oude Biltzijl / Ouwe-Syl
het Bildt
9079Sint Jacobiparochie / Sint-Jabik
het Bildt
9079Zwarte Haan
het Bildt
9081Lekkum
Leeuwarden
9082Miedum
Leeuwarden
9083Snakkerburen / Snakkerbuorren
Leeuwarden
9084Goutum
Leeuwarden
9085Teerns / TearnsZuiderburen (?)Leeuwarden
9086Hempens / Himpens
Leeuwarden
9086Zuiderburen (?)
Leeuwarden
9086Hoek
Leeuwarden
9087Swichum
Leeuwarden
9088Wirdum / Wurdum
Leeuwarden
9088Werpsterhoek / Werpsterhoek
Leeuwarden
9089Noardein
Leeuwarden
9089Wytgaard
Leeuwarden
9091Bartlehiemzuidelijk deel richting Wijns: 1-59 en 2-10, en Tergracht 2 en 1-7Tytsjerksteradiel
9091Tergrêft
Tytsjerksteradiel
9091Wyns / Wijns
Tytsjerksteradiel
9101Betterwird / Betterwurd
Dongeradeel
9101DokkumDokkum-centrumDongeradeel
9102DokkumDokkum-noord (2 gescheiden gebiedjes)Dongeradeel
9103DokkumDokkum-zuidDongeradeel
9104Damwoude / Damwâld
Dantumadiel
9105Rinsumageest / Rinsumageast
Dantumadiel
9106Sijbrandahuis / Sibrandahûs
Dantumadiel
9107Jannum
Ferwerderadiel
9108Broeksterwoude / Broeksterwâld
Dantumadiel
9109De Valom / De Falom
Dantumadiel
9111BurdaardBurdaard-noordFerwerderadiel
9112BurdaardBurdaard-zuidFerwerderadiel
9113Wouterswoude / Wâlterswâld
Dantumadiel
9114Driesum / Driezum
Dantumadiel
9121Aalsum / Ealsum
Dongeradeel
9122Wetsens / Wetzens
Dongeradeel
9123Metslawier / Mitselwier
Dongeradeel
9123Reidswal / Reidswâl
Dongeradeel
9124Jouswier
Dongeradeel
9124Klein Medhuizen (Midhuizen ?) / Lyts Midhuzen
Dongeradeel
9125Oostrum / Eastrum
Dongeradeel
9125Tilburen / Tilbuorren
Dongeradeel
9131Ald Terp
Dongeradeel
9131Dijkshorne / Dijkshoarne
Dongeradeel
9131Ee / Ie
Dongeradeel
9131Groot Medhuizen (Midhuizen ?) / Grut Midhuzen
Dongeradeel
9131Steenvak / Stienfek
Dongeradeel
9131Tibma / De Tibben
Dongeradeel
9132Dokkumer Nieuwe Zijlen / Dokkumer Nije Silen
Dongeradeel
9132Engwierum / Ingwierrum
Dongeradeel
9132Mounebuorren
Dongeradeel
9132Nieuwland / Nylân
Dongeradeel
9133Anjum / Eanjum
Dongeradeel
9133Ezumazijl / Iezumasyl
Dongeradeel
9133Iewier of Abbewier / Jewier
Dongeradeel
9133Oostmahorn / De Skâns
Dongeradeel
9133Stiem
Dongeradeel
9133Teerd / Teard
Dongeradeel
9134Lioessens / Ljussens
Dongeradeel
9135Morra / Moarre
Dongeradeel
9136Paesens / Peazens
Dongeradeel
9137Bollingawier / Bollingwier
Dongeradeel
9137Oosternijkerk / Easternijtsjerk
Dongeradeel
9138Niawier / Nijewier
Dongeradeel
9141't Schoor / Skoar
Dongeradeel
9141Wierum
Dongeradeel
9142Moddergat
Dongeradeel
9143Nes
Dongeradeel
9143Wie
Dongeradeel
9144Hantumerhoek / Hantumerhoek
Dongeradeel
9144Hantumhuizen / Hantumhuzen
Dongeradeel
9145Teijeburen / Teyebuorren
Dongeradeel
9145Ternaard
Dongeradeel
9145't Schoor / Skoar
Dongeradeel
9145Vijfhuizen / Fiifhuzen
Dongeradeel
9145Visbuurt / Fiskbuorren
Dongeradeel
9146Hantumeruitburen / Hantumerútbuorren
Dongeradeel
9147Hantum
Dongeradeel
9148Hiaure
Dongeradeel
9151Drieboerehuizen / Trijeboerehuzen
Dongeradeel
9151Holwerd / Holwert
Dongeradeel
9151Kletterbuurt / Kletterbuorren
Dongeradeel
9152Waaxens
Dongeradeel
9153Brantgum
Dongeradeel
9154Foudgum
Dongeradeel
9155Raard
Dongeradeel
9156Bornwird / Boarnwert
Dongeradeel
9156Bornwirdhuizen / Boarnwerthuzen
Dongeradeel
9161Hollum
Ameland
9162Ballum
Ameland
9163Nes
Ameland
9164Buren / Bueren
Ameland
9166Oosterburen
Schiermonnikoog
9166Schiermonnikoog
Schiermonnikoog
9171Blije
Ferwerderadiel
9171Farebuorren
Ferwerderadiel
9172Boatebuorren
Ferwerderadiel
9172De Ryp (?)
Ferwerderadiel
9172Ferwert
Ferwerderadiel
9173Hegebeintum
Ferwerderadiel
9174Ginnum
Ferwerderadiel
9175Reitsum
Ferwerderadiel
9176Lichtaard
Ferwerderadiel
9177Jislum
Ferwerderadiel
9178Bartlehiemnrs. 61-75: noordelijk deel, richting Wânswert; Tergrêft 9-27Ferwerderadiel
9178Tergrêft
Ferwerderadiel
9178Wânswert
Ferwerderadiel
9201DrachtenDrachten-centrumSmallingerland
9202DrachtenDrachten-oostSmallingerland
9203DrachtenDrachten-zuidSmallingerland
9204DrachtenDrachten-westSmallingerland
9205DrachtenDrachten-zuidwestSmallingerland
9205Galhoek of Galhoek(e) ?
Smallingerland
9206Buitenstverlaat / Bûtenstfallaat of Bütenstfallaat (?)
Smallingerland
9206DrachtenDrachten-west; De HavenSmallingerland
9207DrachtenDrachten-noord + Drachten-ver oost (2 gescheiden postcodedelen)Smallingerland
9207Drachten Azeven
Opsterland
9207Folgeren / De Folgeren
Smallingerland
9211Kortehemmen
Smallingerland
9211Zandburen
Smallingerland
9212Boornbergum / Boarnburgum
Smallingerland
9213De Wilgen / De Wylgen
Smallingerland
9214Smalle Ee / Smelle Ie
Smallingerland
9215De Veenhoop / De Feanhoop
Smallingerland
9216De Gaasten
Smallingerland
9216De Kooi
Smallingerland
9216Hooidammen / De Headammen
Smallingerland
9216Opperburen
Smallingerland
9216Oudega / Aldegea
Smallingerland
9216Uiteinde
Smallingerland
9217Egbertsgaasten
Smallingerland
9217Middelburen
Smallingerland
9217Nijega / Nijegea
Smallingerland
9218Opeinde / De Pein
Smallingerland
9219De Tike
Smallingerland
9221Rottevalle / De Rottefalle
Smallingerland
9222Drachtstercompagnie
Smallingerland
9223Houtigehage / De Houtigehage
Smallingerland
9231Surhuisterveen / Surhústerfean
Achtkarspelen
9233Boelenslaan / Boelensloane
Achtkarspelen
9241Moskou
Opsterland
9241Petersburg
Opsterland
9241Sparjebird / Sparjeburd
Opsterland
9241Wijnjeterpverlaat / Weinterpfallaat (?)
Opsterland
9241Wijnjewoude / Wynjewâld
Opsterland
9243Bakkeveen / Bakkefean
Opsterland
9244Beetsterzwaag / Beetstersweach
Opsterland
9244Oud Beets
Opsterland
9245Nij Beets
Opsterland
9245Warniahuizen (?)
Opsterland
9246Olterterp
Opsterland
9247Selmien
Opsterland
9247Ureterp / Oerterp
Opsterland
9247Ureterp aan de Vaart / Oerterp oan de Feart
Opsterland
9248Siegerswoude / Sigerswâld
Opsterland
9249Frieschepalen / Fryske Peallen
Opsterland
9251Burgum / Bergum
Tytsjerksteradiel
9254Hurdegarijp / Hardegarijp
Tytsjerksteradiel
9254Quatrebras
Tytsjerksteradiel
9254Veenwoudsterwal / Feanwâldsterwâl (?)
Tytsjerksteradiel
9255Lytse Geast / Kleine Geest of Kleinegeest (?)
Tytsjerksteradiel
9255Tytsjerk / Tietjerk
Tytsjerksteradiel
9256Ryptsjerk / Rijperkerk
Tytsjerksteradiel
9257Kûkherne / Kuikhorne
Tytsjerksteradiel
9257Noardburgum / Noordbergum
Tytsjerksteradiel
9257Simmerdyk / Zomerdijk
Tytsjerksteradiel
9258Jistrum / Eestrum
Tytsjerksteradiel
9261Eastermar / Oostermeer
Tytsjerksteradiel
9261It Heechsân / Hoogzand-Oostermeer,
Tytsjerksteradiel
9261Skûlenboarch
Tytsjerksteradiel
9261't Wytfean / Witveen
Tytsjerksteradiel
9262Burgumerdaam / Bergumerdam
Tytsjerksteradiel
9262De Harste
Tytsjerksteradiel
9262Sumar / Suameer
Tytsjerksteradiel
9263Garyp / Garijp
Tytsjerksteradiel
9263Iniaheide
Tytsjerksteradiel
9263Siegerswoude
Tytsjerksteradiel
9264Earnewâld / Eernewoude
Tytsjerksteradiel
9265Suwâld / Suawoude
Tytsjerksteradiel
9269Kuikhorne / Kûkherne
Dantumadiel
9269Veenwouden / Feanwâlden
Dantumadiel
9269Veenwoudsterwal / Feanwâldsterwâl
Dantumadiel
9271Kuikhorne / Kûkherne
Dantumadiel
9271Zwaagwesteinde / De Westerein
Dantumadiel
9281Buweklooster / Bouwekleaster
Achtkarspelen
9281Hamshorn / Hamsherne
Achtkarspelen
9281Harkema / De Harkema
Achtkarspelen
9283Kortwoude / Koartwâld
Achtkarspelen
9283Ophuis / Ophûs
Achtkarspelen
9283Surhuizum / Surhuzum
Achtkarspelen
9283Surhuizumer Mieden / Surhuzumer Mieden
Achtkarspelen
9284Augustinusga / Stynsgea
Achtkarspelen
9284Blauwverlaat / Blauforlaet
Achtkarspelen
9284Rohel / Reahel
Achtkarspelen
9284Rodeschuur / Reaskuorre
Achtkarspelen
9285Buitenpost / Bûtenpost
Achtkarspelen
9285Lutkepost / Lytsepost
Achtkarspelen
9286Twijzel / Twizel
Achtkarspelen
9287Kuikhorne / Kûkherne
Achtkarspelen
9287Twijzelerheide / Twizelerheide
Achtkarspelen
9288De Kooten / De Koaten
Achtkarspelen
9288Kootstertille / Koatstertille
Achtkarspelen
9288Opperkooten / Opperkoaten
Achtkarspelen
9289Drogeham / Droegeham
Achtkarspelen
9291Kollum
Kollumerland en Nieuwkruisland
9291Kollumeroudzijl
Kollumerland en Nieuwkruisland
9291Zevenhuizen
Kollumerland en Nieuwkruisland
9292Augsbuurt-Lutjewoude / Lytsewâld
Kollumerland en Nieuwkruisland
9293Kollumerpomp / De Pomp
Kollumerland en Nieuwkruisland
9294Aldwâldmersyl
Kollumerland en Nieuwkruisland
9294Hûsternoard
Kollumerland en Nieuwkruisland
9294Oudwoude / Aldwâld
Kollumerland en Nieuwkruisland
9294Wijgeest / Wygeast
Kollumerland en Nieuwkruisland
9295Kettingwier / Keatlingwier
Kollumerland en Nieuwkruisland
9295Weardebuorren
Kollumerland en Nieuwkruisland
9295Westerburen / Westerbuorren
Kollumerland en Nieuwkruisland
9295Westergeest / Westergeast
Kollumerland en Nieuwkruisland
9296Triemen / De Trieme
Kollumerland en Nieuwkruisland
9297Veenklooster / Feankleaster
Kollumerland en Nieuwkruisland
9298Kollumerzwaag / KollumersweachZwagerveen / SweagerfeanKollumerland en Nieuwkruisland
9298Zandbulten / Sânbulten
Kollumerland en Nieuwkruisland
9299Zwagerbosch / Sweagerbosk
Kollumerland en Nieuwkruisland
9851Burum
Kollumerland en Nieuwkruisland
9852Halfweg
Kollumerland en Nieuwkruisland
9852De Keegen
Kollumerland en Nieuwkruisland
9852De Kolk (?)
Kollumerland en Nieuwkruisland
9852Leegte
Kollumerland en Nieuwkruisland
9852Warfstermolen
Kollumerland en Nieuwkruisland
9853Krabburen
Kollumerland en Nieuwkruisland
9853Munnekezijl
Kollumerland en Nieuwkruisland
9853De Kolk (?)
Kollumerland en Nieuwkruisland
9853De Schans
Kollumerland en Nieuwkruisland
9871Stroobos / Strobos
Achtkarspelen
9872Gerkesklooster-Stroobos / Gerkeskleaster-StrobosGerkesklooster-Stroobos-zuidAchtkarspelen
9873Gerkesklooster / Gerkeskleaster
Achtkarspelen

Terug naar de beginpagina van www.metatopos.eu