Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier ‛landen’:
– Nederland
– Aruba
– Curaçao
– Sint Maarten.

Het ‛land’ Nederland omvat behalve het grondgebied van de twaalf
hieronder genoemde provincies ook dat van
deze drie ‛openbare lichamen’:
– Bonaire (13389 inwoners, 288 km²)
– Sint Eustatius (3898 inwoners, 21 km²)
– Saba (1866 inwoners, 13 km²).
Deze drie landsdelen zijn ingesteld per 10-10-2010 en hun bestuurlijke positie
is vergelijkbaar met die van Nederlandse gemeenten.

Laatst gewijzigd: 1-1-2017.

Provincie
met link naar
provinciale
website
Inwonertal
op 1-1-2016
Oppervlakte
(in km²,
zonder
binnenwater)
Bevolkings-
dichtheid
(aantal
inwoners
per km²)
Hoofdstad
van de
provincie
Aantal
gemeenten
in 2017
Groningen583.7212.325251Groningen23
Fryslân / Friesland646.0403.324194Leeuwarden24
Drenthe488.6292.634185Assen12
Overijssel1.144.2803.322344Zwolle25
Flevoland404.0681.413286Lelystad6
Gelderland2.035.3514.967410Arnhem54
Utrecht1.273.6131.380923Utrecht26
Noord-Holland2.784.8542.6611.046Haarlem48
Zuid-Holland3.622.3032.8141.287Den Haag60
Zeeland381.2521.783214Middelburg13
Noord-Brabant2.498.7494.908509's-Hertogenbosch64
Limburg1.116.2602.148520Maastricht33
 
Totaal voor Nederland
(excl. de hierboven
genoemde
openbare lichamen)
16.979.12033.679504Amsterdam388